Μετά τις εντονότατες διαμαρτυρίες για τη δημοσίευση σχετικά με τη χρέωση του ενός εκ των δύο self test στον εργοδότη,
το αρμόδιο υπουργείο με την εγκύκλιο 22963/2021, υποχρεώθηκε στις εξής αλλαγές:

  1. Υποχρεωτικότητα μόνο ένα self test το οποίο έχει ισχύ για μία εβδομάδα.
  2. Ο χρόνος διενέργειας του self test από τον εργαζόμενο διενεργείται 24 ώρες πριν προσέλθει στην εργασία του.
  3. Οι εργοδότες που προσφέρουν προσωπική εργασία στην επιχείρηση ή παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας υποχρεούνται σε self test με δική τους δαπάνη, χωρίς να έχουν υποχρέωση να το δηλώνουν στην πλατφόρμα του ΕΡΓΑΝΗ. Μπορούν όμως να δηλώνουν το αποτέλεσμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα selftesting.gov.gr.