Το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον για τη φορολογική διοίκηση και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ένα σημαντικότατο μέσο για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων από φοροφυγάδες. Αναλυτικότερα, πραγματοποιήθηκε έρευνα συμμόρφωσης κλάδων παροχής υπηρεσιών τουριστικού ενδιαφέροντος (τουριστικά καταλύματα και ακίνητα βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου airbnb) και τα πρώτα αποτελέσματα ήταν θετικά.

Τα άμεσα αποτελέσματα της δράσης αυτής ήταν, από τηλεφωνικές επικοινωνίες και έρευνα σε διαδικτυακές πλατφόρμες κρατήσεων, να συμμορφωθεί το 58,26% των καταλυμάτων υπό διερεύνηση, με συνολική αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 2.290.764 ευρώ.

Τα έμμεσα αποτελέσματα της δράσης στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, κατά τη θερινή περίοδο 2017 ήταν:

  1. 1.710 ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων υπέβαλαν τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ, αυξάντας κατά 10,6 εκατομμύρια ευρώ τον δηλωθέντα τζίρο τους.
  2. Διπλάσια σχεδόν συμμόρφωση παρατηρείται στην ομάδα των επιχειρήσεων που στοχεύθηκαν (2.248 ΑΦΜ) σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου (16.542 ΑΦΜ).
  3. Όσον αφορά το  Airbnb  και τις εκμισθώσεις βραχυχρόνιας διάρκειας, τουλάχιστον 55 ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν αποκρύψει τα εισοδήματα που έλαβαν μέσω της χρήσης της Airbnb, κλήθηκαν να υποβάλουν αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις εισοδημάτων. Ανταποκρίθηκαν 39 κάτοχοι ακινήτων δηλώνοντας συνολικά 921.163 ευρώ.