ΘΕΜΑ: «ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΥΨΟΥΣ 188.975 ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ».

Η εντατικοποίηση των ελέγχων του ΕΦΕΤ ειδικά στα τρόφιμα και ποτά είναι σε πλήρη εξέλιξη σε ολόκληρη την επικράτεια. Ταυτόχρονα έχουν επιβληθεί πρόστιμα που αγγίζουν τις 200.000 ευρώ. ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΕΙ:

  1. Στην χρήση του ελαιόλαδου.
  2. Στην εφαρμογή των αρχείων που υποχρεούται να εφαρμόζει ο επιχειρηματίας για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.

Υπενθυμίζουμε τι πρέπει υποχρεωτικά με την κείμενη νομοθεσία να τηρεί οποιοσδήποτε επιχειρηματίας που ασχολείται με τα τρόφιμα και ποτά και γι’ αυτό το λόγο Επαναδημοσιεύουμε την ενημέρωση για το ελαιόλαδο και για την τήρηση του αρχείου.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ.

  1. ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Περιέχει: 1.Πιστοποιητικά υγείας, 2.Πιστοποιητικά ή βεβαίωση εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων και ποτών.

  1. ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Περιέχει: Το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης της επιχείρησης, με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καταλληλότητας των προϊόντων καθαρισμού.

  1. ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

Περιέχει: Πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων ανά εννεάμηνο από πιστοποιημένη εταιρία.

  1. ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ & ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ

Περιέχει: 1.Την παρακολούθηση της θερμοκρασίας όλων των ψυκτικών θαλάμων και θερμοθαλάμων. Ελάχιστη καταμέτρηση:2 φορές το 24ωρο.

  1. ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Περιέχει: 1.Πιστοποιητικά καταλληλότητας των πιστοποιημένων προϊόντων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση.

  1. ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΗΣ

Περιέχει: Διάγραμμα που να φαίνεται με ευκρίνεια η κίνηση τροφίμων και ποτών.