Τα συναρμόδια Υπουργεία και συγκεκριμένα η ΑΑΔΕ, ζητά από τους εφοριακούς να ενισχύσουν τη Δ.Ο.Υ. για τη ενέργεια αυξημένων ελέγχων.

Ειδικά οι υπηρεσίες Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων) ενεργοποιούνται με άνωθεν εντολή, για εντατικούς ελέγχους όχι μόνο στις έδρες τους, αλλά και εκτός έδρας.

Λόγω λοιπόν της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου και ειδικά φέτος λόγω απόκλισης των εσόδων, οι έλεγχοι σε πολλά μέρη θα διενεργούνται σε καθημερινή βάση, αργίες και Κυριακές, πρωί , απόγευμα, βράδυ.

Δεν πρέπει να μας διαφεύγουν της προσοχής, οι βαριές επιπτώσεις από το πρόστιμο και οι περεταίρω συνέπειες:

Για παράδειγμα, αν επιχείρηση συλληφθεί πέραν των δύο παραβάσεων, τα φορολογικά στοιχεία της χαρακτηρίζονται ως αναληθή και υφίσταται ο κίνδυνος ελέγχου.