Έγκριση Μεσολαβητικής Πρότασης Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία.

Οι Σύνδεσμοι ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ σε κοινή Έκτακτη Γενική τους Συνέλευση έθεσαν ενώπιον των Μελών τους την Μεσολαβητική Πρόταση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης των ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Κατά την διάρκεια της Συνέλευσης ανταλλάγησαν απόψεις και δόθηκαν διευκρινίσεις προς τα Μέλη και ακολούθησε ψηφοφορία στα πλαίσια της οποίας η Πρόταση έτυχε της έγκρισης των Μελών κατά πλειοψηφία.

Σχετική επιστολή θα αποσταλεί στην Υπουργό.