(Από τα αριστερά προς τα δεξιά) Δημήτρης Φραγκάκης, Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Adnan Kazim, Deputy President και Chief Commercial Officer της Emirates και Thierry Aucoc, Senior Vice President και Commercial Operations, Europe της Emirates