Σύμφωνα με έρευνα της MMGY με τίτλο “Global’s Portrait of American Travelers”, που έγινε σε 3.000 Αμερικανούς ενήλικες, που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι τους τελευταίους 12 μήνες, μόνο το 33% των ερωτηθέντων ενδιαφέρεται για καταλύματα της οικονομία διαμοιρασμού (τύπου Aibnb), σε σύγκριση με το 2017, που το ποσοστό ήταν στο 41%, και με το 2016 που το ποσοστό ήταν στο 37%.