Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Euromonitor “Post-Luxury Travel Part” -με θέμα το πόσο έχει αλλάξει ο ορισμός των πολυτελών ταξιδίων σήμερα- ο εκδημοκρατισμός των πολυτελών ταξιδίων θα διευρύνει την αγορά-στόχο των παρόχων πολυτελών υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, οι ταξιδιωτικές εταιρίες προσφέρουν πολυτελείς εμπειρίες σε νοικοκυριά χαμηλότερων εισοδημάτων, καθώς η αντίληψη περί “πολυτέλειας” στα ταξίδια έχει αλλάξει:

  1. Η πολυτέλεια μπορεί να εντοπισθεί σε πιο άυλες υπηρεσίες οι οποίες δεν κοστίζουν απαραίτητα περισσότερο.
  2. Η πολυτέλεια δεν αφορά απλώς την προσφορά μεγάλων χώρων αλλά τους καινοτόμους χώρους που τους ταιριάζουν.
  3. Οι τεχνολογικές καινοτομίες επιτρέπουν μεγαλύτερο βαθμό προσωποποιημένων υπηρεσιών, χωρίς να αυξάνουν το κόστος.

Ο χρόνος, ο χώρος, η αυθεντικότητα, η κοινότητα, η ατομικότητα και η πνευματική ισορροπία είναι άυλες εμπειρίες που πλέον εκλαμβάνονται σαν πολυτέλεια!