Από το 2000, η TripAdvisor έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της παγκόσμιας ταξιδιωτικής και τουριστικής αγοράς. Η μελέτη Global Economic Contribution, που διενήργησε το Oxford Economics για λογαριασμό της TripAdvisor, δείχνει πόσο σημαντική είναι αυτή η επίδραση. Συγκεκριμένα τα επτά βασικά ευρήματα της μελέτης είναι:

Βασική διαπίστωση 1: Επίδραση στο σχεδιασμό ταξιδιών

Οι ταξιδιώτες συμβουλεύονται τις εκατομμύρια κριτικές της TripAdvisor για να σχεδιάσουν το ταξίδι τους. Σύμφωνα με την Oxford Economics, το περιεχόμενο της TripAdvisor επηρέασε το 13% των διεθνών ταξιδιών και σχεδόν το 8% του συνόλου των εγχώριων ταξιδιών σε όλο τον κόσμο. Αυτό μεταφράζεται σε πάνω από 350 εκατομμύρια ταξίδια και 1,8 δις διανυκτερεύσεις μόνο για το 2014.

Βασική διαπίστωση 2: Αύξηση ταξιδιών

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 2014 υπήρξαν 22 εκατομμύρια επιπλέον ταξίδια και 352 εκατομμύρια επιπλέον τουριστικές διανυκτερεύσεις, που δημιουργήθηκαν άμεσα από την TripAdvisor, καθώς – σύμφωνα με το Oxford Economics – αυτά τα επιπλέον ταξίδια δεν θα είχαν συμβεί, εάν δεν υπήρχε το περιεχόμενο, οι δυνατότητες και τα εργαλεία, που διατίθενται μέσω της TripAdvisor.

Βασική διαπίστωση 3: Αύξηση δαπανών για τα ταξίδια

Η έρευνα διαπίστωσε ότι το περιεχόμενο της TripAdvisor επηρέασε άμεσα 478 δις $ από τα παγκόσμια ταξιδιωτικά έξοδα το 2014. Αυτά περιλαμβάνουν 64 δις $ πρόσθετα ταξιδιωτικά έξοδα, που προέκυψαν άμεσα από το περιεχόμενο της TripAdvisor.

Βασική διαπίστωση 4: Θετικές επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας

Η αυξημένη δραστηριότητα ταξιδιών, που επηρεάστηκε από την TripAdvisor, έχει βοηθήσει να διατηρηθούν 1,9 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων πάνω από 900.000 θέσεις εργασίας στον τουριστικό τομέα, που δημιουργήθηκαν άμεσα από την TripAdvisor.

Βασική διαπίστωση 5: Αύξηση ενδιαφέροντος για προορισμούς

Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων της TripAdvisor, των ταξιδιωτικών τάσεων και της οικονομικής δραστηριότητας, η έρευνα έχει εντοπίσει μια σύνδεση μεταξύ του περιεχομένου της TripAdvisor και των επιλογών προορισμού. Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα ταξίδια σε ένα προορισμό, αυξάνονται όσο αυξάνεται το περιεχόμενο που αφορά τον προορισμό, όπως φωτογραφίες, σχόλια, καταχωρήσεις και πληροφορίες.

Βασική διαπίστωση 6: Βελτίωση προτύπων φιλοξενίας

Το περιεχόμενο της TripAdvisor παρέχει στις επιχειρήσεις πολύτιμες πληροφορίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους και κατ΄επέκταση για την προσέλκυση περισσότερων πελατών. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις, που παρέχουν προσεγμένες απαντήσεις στις κριτικές, αποδίδουν καλύτερα στην ιστοσελίδα.

Βασική διαπίστωση 7: Δίνει ίσες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις

Η μελέτη διαπίστωσε ότι το περιεχόμενό του TripAdvisor παρέχει στους ταξιδιώτες εμπιστοσύνη, ώστε να επιλέξουν ένα ξενοδοχείο αποκλειστικά και μόνο με βάση κριτικές, βαθμολογίες και φωτογραφίες από άλλους ταξιδιώτες. Η τάση αυτή ωφελεί ιδιαίτερα μη επώνυμες επιχειρήσεις, επιτρέποντας έτσι σε μικρότερες και ανεξάρτητες επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν σε πιο ισότιμη βάση με τα μεγαλύτερα brands.

Τρεις top συμβουλές για να αξιοποιήσετε την επίδραση της TripAdvisor:

  • Κάντε μια καλή πρώτη εντύπωση: Η TripAdvisor επηρεάζει το 13% των διεθνών μετακινήσεων και το 8% των εγχώριων ταξιδιών. Για να επωφεληθείτε από αυτήν την τάση, είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας έχουν αναρτηθεί. Αυτό περιλαμβάνει τα πάντα, από παροχές και στοιχεία επικοινωνίας, μέχρι ώρες λειτουργίας και φωτογραφίες.
  • Ενθαρρύνετε τους πελάτες σας να κάνουν κριτική: Κάθε νέα κριτική πελάτη προσθέτει φρέσκο περιεχόμενο στη σελίδα σας στην TripAdvisor, αποτελώντας μια νέα ευκαιρία για να αποκτήσετε νέους πελάτες.
  • Απαντήστε στις κριτικές: Η παροχή προσωπικών απαντήσεων σε σχόλια μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο τόσο στα έσοδά σας, όσο και στη φήμη σας. Οι απαντήσεις σας, όχι μόνο δείχνουν σε δυνητικούς πελάτες πως ενδιαφέρεστε για τη γνώμη των πελατών σας, αλλά αποτελούν μία ιδανική αφορμή για να επικοινωνήσετε με τους πελάτες σας και να μάθετε πως μπορείτε να βελτιώσετε τις υπηρεσίες σας [Δείτε εδώ: Πώς να αντιμετωπίσετε τις αρνητικές online κριτικές].

 

taoxford_econtourism_infographic_global_2016