Αυτή η ευρεία, σαρωτική κατηγορία τάσεων αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν δει να μειώνουν τους χρόνους αναμονής, να προβαίνουν σε «εξωτερική ανάθεση» εργασιών σε ρομπότ και να χρησιμοποιούν μεγάλα δεδομένα για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, για παράδειγμα.

Τα chatbots που υποστηρίζονται από AI έχουν αποδειχθεί ότι αποτελούν πλεονέκτημα εξυπηρέτησης πελατών τόσο κατά τη διαδικασία κράτησης όσο και ως απάντηση στις επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις σχετικά με τα προστατευτικά μέτρα που σχετίζονται με τον COVID-19.

Οι λειτουργίες των ξενοδοχείων γενικότερα διαμορφώνονται όλο και περισσότερο από τη χρήση συστημάτων διαχείρισης για την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των εσόδων, των σχέσεων με τους πελάτες, των ακινήτων, των καναλιών και της φήμης. Οι φορητές, βασισμένες στο cloud και ολοκληρωμένες λύσεις είναι ιδιαίτερα περιζήτητες. Για να μην αναφέρουμε την αυξανόμενη σημασία των ολοκληρωμένων μηνυμάτων, των προγνωστικών αναλυτικών στοιχείων, του προφίλ των πελατών και του ενδιάμεσου λογισμικού, που επιδιώκει τη σύνδεση διαφορετικών συστημάτων.

Τέλος, εξίσου σημαντική, μια τάση φιλοξενίας που είναι τόσο σύγχρονη όσο και χαρακτηριστικό των τελευταίων ετών. Μια φυσική επέκταση της αποφυγής αναλώσιμων πλαστικών, η εξάλειψη της περιττής κατανάλωσης χαρτιού χάρη στην απόδειξη συμμετοχής και στη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων, πιο εκτεταμένες ηθικές και περιβαλλοντικές εκτιμήσεις διαμορφώνουν αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο διαχείρισης στον κλάδο της φιλοξενίας.

Οι αποφάσεις σχετικά με πράγματα τόσο απλά όσο ποιες ράγες πετσετών θα εγκατασταθούν κατά τη διάρκεια των ανακαινίσεων έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις όταν εφαρμόζονται σε μεγάλη κλίμακα. Οι απλοί φιλικοί προς το περιβάλλον διακόπτες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση μικροσκοπικών προϊόντων μπάνιου με μεγαλύτερους διανομείς τοπικής προέλευσης, επιλογή κλινοσκεπασμάτων ηθικής παραγωγής από οργανικά υλικά και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με έξυπνους λαμπτήρες κ.λπ.

Πηγή: business.com