του Γιώργου Α. Μπαρμπούτη*

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ
Σε όλη την πορεία της ανθρώπινης εξέλιξης, η κοινωνία μας έχει μεταβεί σταδιακά από την αγροτική αρχικά, στη βιομηχανική εποχή, και στη συνέχεια στην εποχή των πληροφοριών. Εισερχόμαστε σήμερα στην εποχή της κοινωνίας των ονείρων όπου τα συναισθήματα, οι συγκινήσεις και η φαντασία επικρατούν. Η αναδυόμενη οικονομική αξία στην κοινωνία των ονείρων δεν είναι πλέον οι υπηρεσίες αλλά οι εμπειρίες. Ο τουρισμός στην κοινωνία των ονείρων δεν πουλάει πια κρεβάτια και πακέτα αλλά διακινεί εμπειρίες. Οι διαμορφωτές προϊόντων και οι marketers δημιουργούν και συνθέτουν όνειρα και μύθους. Ξεφεύγουμε από το να είμαστε απλοί διαχειριστές λειτουργιών και γινόμαστε συντονιστές ενός συνόλου ιστοριών, ονείρων και εμπειριών.

Ένα σύγχρονο και δυναμικό σύστημα τουρισμού είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί σε αυτή την εξέλιξη αναπτύσσοντας νέα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες που θα έχουν τη μορφή αναλώσιμων εμπειριών. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο να δομηθεί ένα υποκινητικό περιβάλλον τουρισμού όπου ο επισκέπτης θα αισθάνεται συμμέτοχος σε αληθινές και εμπνευσμένες συγκινήσεις.

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
Οι σύγχρονοι καταναλωτές γίνονται ολοένα και περισσότερο έμπειροι, ώριμοι, ανεξάρτητοι, απαιτητικοί και εξεζητημένοι με συνέπεια να μην είναι πλέον ευχαριστημένοι από τα προϊόντα και τους προορισμούς που επισκέπτονται.

Τα «φυσικά» προϊόντα που οι προορισμοί προσφέρουν όπως αξιοθέατα, ξενοδοχεία και εστιατόρια δεν είναι πλέον επαρκή, αλλά η διαφοροποίησή τους και η προστιθέμενη αξία τους προκύπτει μέσα από τις εμπειρίες, τις καινοτόμες υπηρεσίες και τα εξαιρετικά βιώματα που παρέχουν στους επισκέπτες τους. Όπως η εμπειρογνώμων τουρισμού Αuliαna Poon επισημαίνει: “Οι προορισμοί, πρέπει να μετακινηθούν πέρα από την προσφορά των προϊόντων και υπηρεσιών, στη δημιουργία, την ενορχήστρωση και την παροχή εξαιρετικών εμπειριών στους επισκέπτες τους, σε επίπεδα που θα υπερβαίνουν τις αναμενόμενες προσδοκίες τους”.

(*) Απόσπασμα από το άρθρο του αδελφού site SYNEDRIO.gr με θέμα την “Δημιουργική αναβίωση του κολοσσού της Ρόδου”. Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο άρθρο εδώ: synedrio.gr