Τα αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας της Phocuswright με τίτλο “Drivers of Consumer satisfaction in a renewed travel market” είναι:

α. Οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες σχεδιάζουν ήδη τα μελλοντικά τους ταξίδια. Αν και πολλά από αυτά θα πραγματοποιηθούν στο εσωτερικό των χωρών τους, το ποσοστό προγραμματισμού τουλάχιστον ενός ευρωπαϊκού ταξιδιού είναι αρκετά σημαντικό, υποδηλώνοντας ότι τα ταξίδια θα ανακάμψουν πια οριστικά τους επόμενους 12 μήνες. Η τάση είναι οι ευρωπαίοι καταναλωτές να ταξιδεύουν εντός Ευρώπης αναζητώντας τώρα ξεκούραση και χαλάρωση. Θέλουν τα ξοδέψουν, κάνοντας λιγότερα ταξίδια από ότι στο παρελθόν, αλλά παραμένει η λογική του value for money.

β. Πλέον πολύ μεγάλη ανάπτυξη παρατηρείται στα a la carte ταξίδια, με τη συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών σε όλες τις αγορές να επιλέγουν να κάνουν κράτηση μόνοι τους για τα ταξίδια τους, ως μια σειρά μεμονωμένων στοιχείων. Πρόκειται για μια τεράστια επιτάχυνση μιας τάσης που παρακολουθούμε εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά η αυξημένη εξοικείωση των καταναλωτών με τα διαδικτυακά εργαλεία σε όλες τις πτυχές της ζωής τους είχε ως αποτέλεσμα μια ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κρατούνται τα ταξίδια.

γ. Οι Online Travel Agents εξακολουθούν να παραμένουν oι βασικές διαδρομές online κρατήσεων για τις περισσότερες αγορές, με τρεις στους πέντε συνήθως ή μόνο, να κάνουν κράτηση ταξιδιών μέσω Διαδικτύου. Ωστόσο, μια από τις τάσεις είναι ότι ένα αυξημένο ποσοστό ανθρώπων προτιμά την ασφάλεια ενός αντιπροσώπου εξυπηρέτησης πελατών εκτός σύνδεσης σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

δ. Αυξάνονται οι γενικές αναζητήσεις για ταξίδια, γεγονός που παρέχει ευκαιρίες για τα ξενοδοχεία να ενισχύσουν τις απευθείας κρατήσεις.

ε. Παρατηρείται ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για ιστότοπους όπως για παράδειγμα το TripAdvisor και τους Οργανισμούς Διαχείρισης Προορισμών ως αξιόπιστες πηγές πληροφοριών.