Το DeliverBack είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία που παραδίδει αντικείμενα ξεχασμένα στα ξενοδοχεία, πίσω στους ιδιοκτήτες τους.

Όταν ο πελάτης καλεί το ξενοδοχείο και πει πως έχει ξεχάσει κάποιο αντικείμενο και το αντικείμενο αυτό έχει βρεθεί, του λέτε να μεταβεί στη διεύθυνση deliverback.com και να εισάγει το όνομα του ξενοδοχείου, το όνομα και τη διεύθυνσή του, καθώς και τις πληροφορίες του αντικειμένου.

Το DeliverBack υπολογίζει το συνολικό ποσό, ο πελάτης πραγματοποιεί την πληρωμή και το DeliverBack αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία να παραλάβει, να πακετάρει και να στείλει το αντικείμενο πίσω στον ιδιοκτήτη του.