Το Consume-less Med (Καταναλώνω λιγότερο στην Μεσόγειο) είναι ένα ευρωπαϊκό διακρατικό πρόγραμμα  για τον αειφόρο τουρισμό που συγχρηματοδοτείται από το Ιnterreg Mediterranean και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και υλοποιείται  σε παραλιακούς ή νησιωτικούς τουριστικούς Δήμους στην Μεσόγειο, και στην Ελλάδα, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.

Στόχος του προγράμματος είναι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη μέσα από τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων για την μείωση νερού και ενέργειας και μικρότερης παραγωγής απορριμμάτων, καθώς και η προώθηση των τοπικών προϊόντων, με ωφελούμενες τουριστικές επιχειρήσεις στον τομέα της διαμονής, της εστίασης, καθώς και επιχειρήσεις τροφίμων και χειροτεχνίας.

Φωτογραφία από την 6η συνάντηση των εταίρων του έργου ConsumelessMed που πραγματοποιήθηκε στο νησί Gozo της Μάλτας 9-10 Απριλίου 2019. Από την Ελλάδα συμμετείχαν οι υπεύθυνοι του προγράμματος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και του  ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη. 

Η προσθήκη της επωνυμίας – σήματος ConsumelessMed σε έναν τουριστικό προορισμό ή σε μια επιχείρηση αποτελεί μια επωφελή κίνηση, καθώς πέρα από το οικονομικό όφελος που προκύπτει από την μείωση του λειτουργικού κόστους και την στήριξη της τοπικής παραγωγής, γίνεται προσέλκυση νέων τουριστών στον προορισμό με την βοήθεια της εκστρατείας επικοινωνίας και μάρκετινγκ και την χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας, ενώ ταυτόχρονα προστατεύονται αποτελεσματικά οι περιβαλλοντικοί πόροι και τα οικοσυστήματα της περιοχής, τα οποία δέχονται σημαντικές πιέσεις από την τουριστική δραστηριότητα.

Το σήμα εκχωρείται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών που εφαρμόζουν συγκεκριμένες δράσεις βιώσιμης διαχείρισης νερού, ενέργειας και απορριμμάτων, προσφέροντας στους τουρίστες μια επιλογή από υπηρεσίες ικανές να ελαχιστοποιήσουν την κατανάλωση και να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν καλύτερα τα τοπικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από 5 Ευρωπαϊκές χώρες: Μάλτα, Ισπανία, Ιταλία, Αλβανία, Ελλάδα. Στην Ελλάδα, η πιλοτική εφαρμογή του έργου έγινε στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ενώ τη διάχυση των αποτελεσμάτων και σε άλλους Δήμους έχει αναλάβει ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Εύξεινη Πόλη.

Ο ΕΟΕΣ- Εύξεινη Πόλη, ως εταίρος του προγράμματος, παρουσίασε το έργο ConsumelessMed σε ενδιαφερόμενους  νησιωτικούς και παράκτιους Δήμους στην Ελλάδα (Πόρο, Αίγινα, Νέα Προποντίδα Χαλκιδικής) και την περίοδο του Σεπτεμβρίου  θα συνεχίσει την υποστηρικτική του δράση και ενημέρωση για το έργο – μοντέλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης ConsumelessMed, διευρύνοντας τη συνεργασία του με άλλους φορείς που έχουν στους άξονες δράσεις τους την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού και των τοπικών προϊόντων.