Η αλυσίδα ξενοδοχείων Atlantica Hotels & Resorts, με πάνω από 40 υπερσύχρονες μονάδες διεθνώς και με τη φιλοσοφία της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, επέλεξε τη WE MAG ως συνεργάτη για την προμήθεια των επιχειρηματικών της δώρων.

Η WE MAG ανέλαβε την δημιουργία του υλικού προβολής των ξενοδοχείων, των giveaways για τις διάφορες εκθέσεις (στυλό BIC, σημειωματάρια, μαγνητικοί σελιδοδείκτες κ.α.), καθώς και των εταιρικών της δώρων.

Στόχος της WE MAG είναι ο συνδυασμός της ποιότητας με την εξυπηρέτηση, αυτό είναι και το σημείο “συνάντησης” με τα Atlantica Hotels & Resorts, όπου οδήγησαν στη δημιουργία custommade αντικειμένων.