Ο ν.4276/2014 υλοποίησε μια πολύ σημαντική καινοτομία στην διαδικασία της κατάταξης ξενοδοχείων και camping σε αστέρια και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων σε κλειδιά, η οποία είχε εισαχθεί ήδη με τον ν.3190/2003. Από την ψήφιση του παραπάνω νόμου το 2003 έως σήμερα όλοι οι Υπουργοί Τουρισμού αναγνώρισαν την αξιοπιστία που προσφέρει η διαπίστευση των υπηρεσιών επιθεώρησης και διατήρησαν την αρμοδιότητα στους Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης παρά τις πολυάριθμες τροποποιήσεις της νομοθεσίας. Η καινοτομία του νόμου συνίσταται στο γεγονός ότι η διαδικασία συνολικά λειτούργησε στο πλαίσιο της διεθνούς πρακτικής ελέγχων και πιστοποίησης όπου Θεμελιώδεις αρχές της πρακτικής αυτής αποτελούν η Διαφάνεια και η Τεχνική Επάρκεια. Το σχήμα λειτούργησε με αρμόδιο όργανο το ΞΕΕ και τεχνικό βραχίωνα Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης και ως μέσο διαφάνειας την ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στην επιθεώρηση σε πραγματικό χρόνο, σε όλα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής μέσα στο χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών εφαρμογής του σε αριθμούς, είναι ότι έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία περί τα 5.000 καταλύματα, λειτουργούν 33 διαπιστευμένοι φορείς ελέγχου και έχουν εκπαιδευτεί και εγκριθεί περισσότεροι από 900 επιθεωρητές ως φυσικά πρόσωπα με αποδεδειγμένη τεχνική και επιστημονική επάρκεια η οποία πιστοποιείται με διεθνή Πρότυπα. Προς επιτάχυνση των διαδικασιών και μείωση του κόστους στο ελάχιστο, το δίκτυο επιθεωρητών απλώνεται σε κάθε γωνιά (και την πλέον απομακρυσμένη) της ελληνικής επικράτειας και υποστηρίζεται από επαρκέστατο σε πλήθος διοικητικό προσωπικό. Μέσω της διαδικασίας της αξιολόγησης εντοπίστηκαν παραλείψεις ή αδυναμίες των καταλυμάτων, ενώ προέκυψαν βελτιώσεις σε θέματα ασφαλείας, υποδομής και λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό τα καταλύματα βελτίωσαν την εικόνα της παροχής των υπηρεσιών τους, αλλά και την αύξηση της ικανοποίηση των πελατών τους.

Πρόθεσή μας, ως Διαπιστευμένοι Φορείς Πιστοποίησης, μέσω του θεσμικού μας οργάνου την HELLASCERT, είναι να συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε στην διαδικασία της κατάταξης και των ΕΕΔΔ σε κλειδιά, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας που αποκτήθηκε από την προαναφερόμενη διαδικασία κατάταξης μέχρι σήμερα. Κοινός τόπος για όλους αποτελεί η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, του οποίου πολύ σημαντικός πυλώνας είναι οι υπηρεσίες φιλοξενίας τουριστών στα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Με τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε Συνέντευξη Τύπου στις 12 Φεβρουαρίου της οποίας κεντρικά σημεία αποτέλεσαν αφενός η ανάδειξη των αποτελεσμάτων στην κατάταξη των ξενοδοχείων και αφετέρου η διάθεσή μας να συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε και στην διαδικασία κατάταξης των ΕΕΔΔ, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Η διατυπωθείσα άποψη από τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.), ότι το επιτυχημένο έργο των Φορέων Πιστοποίησης θα πρέπει να υποκατασταθεί από φυσικά πρόσωπα – μηχανικούς οι οποίοι δεν θα υπάγονται σε Διαπίστευση σύμφωνα με διεθνή Πρότυπα, δεν θα έχουν εκπαιδευτεί και αξιολογηθεί στο εν λόγω αντικείμενο, ούτε θα υπόκεινται σε συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση και ταυτόχρονα θα παρέχουν ισοδύναμα αποτελέσματα με τους Διαπιστευμένους φορείς είναι τουλάχιστον ουτοπική και ανεδαφική.

Η αξιοπιστία, η αμεροληψία, ο συνεχής έλεγχος και παρακολούθηση των επιθεωρήσεων, είναι πλέον έννοιες διεθνώς ταυτισμένες με τα Πρότυπα διαπίστευσης και δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλο τρόπο παρά μόνο μέσω της οδού των διαπιστευμένων επιθεωρήσεων.

Καλούμε λοιπόν το αρμόδιο Υπουργείο Τουρισμού να εξετάσει την ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη και ήδη επιτυχώς δοκιμασμένη πρότασή μας και να προχωρήσει άμεσα στην δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Σκοπός όλων παραμένει η δημιουργία της καλύτερης δυνατής προσέγγισης στην εν λόγω διαδικασία ώστε να αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις, δυνατότητες και τεχνογνωσία που αναμφισβήτητα κατέχουν οι Διαπιστευμένοι Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης. Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει μπροστά, αφήνοντας πίσω της στείρες συνδικαλιστικές πρακτικές του παρελθόντος και εποχές όπου η νομοθεσία γινόταν καθ’ υπόδειξη και εντολή συνδικαλιστικών μικρο-συμφερόντων σε βάρος του καλώς εννοούμενου συμφέροντος της χώρας και της κοινωνίας μας.

Ας μη χαθεί και αυτή η ευκαιρία για να αναδείξουμε το τουριστικό προϊόν της χώρας μας, όπως του αξίζει! Δεν περισσεύει κανείς!