Το τζάκι σήμερα έχει εξελιχθεί σε μια αποτελεσματική πηγή θέρμανσης, που αργά ίσως αλλά σταθερά, κερδίζει όλο και περισσότερους φίλους. Γεγονός που συμβάλλει ουσιαστικά στην εξοικονόμηση και στην αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας (ξύλο – βιομάζα) και στον περιορισμό της εξάρτισης από το πετρέλαιο, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο.

Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι το ξύλο και η βιομάζα (μπρικέττα) είναι το φθηνότερο καύσιμο και η μόνιμη πλήρης ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η θερμογόνος δύναμη του ξύλου αυξάνεται όσο λιγότερη είναι η υγρασία του ξύλου.

Ενεργειακή θα αποκαλέσουμε μία εστία η οποία κατά την καύση του ξύλου μέσα στον θάλαμο καύσης ξεπερνάει τους 650ο Κελσίου που είναι το όριο βάση των νόμων της φυσικής της ανάφλεξης των καυσαερίων. Πάνω απ’ αυτές τις θερμοκρασίες αρχίζει η ονομαζόμενη δευτερογενής καύση και όσο πιο ψηλές θερμοκρασίες αναπτύσσονται στο θάλαμο καύσης τόσα περισσότερα καυσαέρια αναφλέγονται. Έτσι με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλευόμαστε την επιπλέον ενέργεια της θερμογόνου δύναμης της καύσης των καυσαερίων.

Πηγή:  fireblue.gr