Η WATT+VOLT, απευθυνόμενη στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που αναζητούν ενεργειακές καινοτομίες και εξατομικευμένες λύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασης τους, δημιούργησε το οικοσύστημα smarteverything, μια ολοκληρωμένη endtoend υπηρεσία PaaS (Platform as a Service) για ανάπτυξη λύσεων Internet of Things (ΙοΤ).

Η υπηρεσία smarteverything αξιοποιεί το σύνολο της τεχνολογίας αιχμής IoT και προσφέρει λύσεις καταγραφής και παρακολούθησης δεδομένων για τις ανάγκες του κτιρίου (smartbuilding), της βιομηχανίας (smartindustry), της αγροτικής καλλιέργειας (smartagriculture) έως και μιας ολόκληρης πόλης (smartcity). Παράλληλα, μεταξύ άλλων καλύπτει ανάγκες Ηλεκτρισμού (smartenergy), Φυσικού Αερίου (smartgas), Νερού (smartwater), Φωτισμού – Οδοφωτισμού (smartlighting) και Parking (smartparking).

Οι καθετοποιημένες λύσεις ΙοΤ περιλαμβάνουν εξοπλισμό, λογισμικό και σύστημα επικοινωνίας, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης και ελέγχου του ενεργειακού αποτυπώματος της εγκατάστασης, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του χώρου με ταυτόχρονη μείωση του κόστους της ενέργειας.

Η υπηρεσία αξιοποιεί ένα επεκτάσιμο, ασφαλές και ευέλικτο περιβάλλον, το οποίο προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες των χρηστών, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για Data Analysis προσθέτοντας με τον τρόπο αυτό επιπλέον αξία στην κάθε εφαρμογή.