Η ενεργή συμβολή στην προστασία του κλίματος δεν είναι πλέον τάση, αλλά ήδη ένα πρότυπο.

Ιδιαίτερα στις καντίνες και στα κυλικεία, στα νοσοκομεία και στους οίκους ευγηρίας, η βιωσιμότητα είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την επιλογή πρώτων υλών, ακόμη και εξοπλισμού κουζίνας. 

«Σε περιόδους εντατικής προσπάθειας προστασίας του κλίματος, όπως τα χρόνια που διανύουμε, αλλά και λόγω του εκρηκτικού κόστους της ενέργειας, με ρωτούν επανειλημμένα για το ενεργειακό ισοζύγιο των μαγειρικών συστημάτων Rational», εξηγεί ο Μάριος Σαββάτης, Senior Director Rational BD Greece,CY,MLT. Και για καλό σκοπό, καθώς η ξεπερασμένη τεχνολογία κουζίνας με ενεργειακό ισοζύγιο κάτω του μέσου όρου είναι ευρέως διαδεδομένη και απαιτεί επειγόντως επενδύσεις που ανταποκρίνονται στην έννοια της κλιματικής προστασίας.

Η Rational δείχνει ότι αυτό είναι πιο εύκολο από το αναμενόμενο με το combi steamer iCombi Classic. Επειδή εκτός από το iCombi Pro, τα περισσότερα combi-steamers της Rational, iCombi Classic, είναι πλέον πιστοποιημένα και με το ENERGY STAR®. Η περίφημη Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ επιβεβαιώνει έτσι την οικονομική κατανάλωση ενέργειας των συστημάτων μαγειρέματος.

Η πιστοποίηση του combi steamer iCombi Classic υπογραμμίζει τον καινοτόμο ισχυρισμό ολόκληρης της σειράς προϊόντων Rational και τη δέσμευση της εταιρείας να διασφαλίζει ότι όσο το δυνατόν περισσότερα μοντέλα συμβάλλουν σημαντικά στη μεγαλύτερη βιωσιμότητα.

Ο υπολογιστής ενεργειακής απόδοσης στο rational-online.com δείχνει τις περαιτέρω πιθανές εξοικονομήσεις που μπορούν να επιτευχθούν σε διάφορες βιομηχανίες με ένα iCombi όσον αφορά τη χρήση πρώτων υλών, την κατανάλωση χώρου και την εισροή εργασίας.