Οι αντλίες θερμότητας αποτελούν ένα σύγχρονο και πολύ αποδοτικό μέσο για την θέρμανση και ψύξη των χώρων. Διαθέτουν πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης και μπορούν να αποτελέσουν την βασική επιλογή ως ενεργειακό σύστημα κυρίως στις νέες κατοικίες.

Οι αντλίες θερμότητας είναι μηχανήματα τα οποία εκμεταλλευόμενα τον ψυκτικό κύκλο κάνουν αυτό ακριβώς που λέει το όνομα τους. Αντλούν θερμότητα αντίθετα από την φυσική της ροή και την μεταφέρουν από χώρους χαμηλότερης θερμοκρασίας σε χώρους με υψηλότερη θερμοκρασία.

Ακόμα και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος -20oC, ανάλογα το είδος, οι αντλίες θερμότητας λόγω της ιδιότητας των ψυκτικών μέσων που χρησιμοποιούν να βράζουν σε αρνητικές θερμοκρασίες(πχ R410A= -48.5oC) μπορούν να αντλήσουν θερμότητα έστω και με μειωμένη απόδοση.

Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με το είδος του θερμικού – ψυκτικού μέσου που αποδίδει ή προσλαμβάνει την θερμική ενέργεια σε αέρος / αέρος, αέρος / νερού, νερού / νερού.

Οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας διαθέτουν ως επί το πλείστων και σύστημα αντιστάθμισης το οποίο ρυθμίζει την θερμοκρασία του θερμικού – ψυκτικού μέσου στην έξοδο του από την αντλία βάσει της εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος το οποίο οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.

Εκτός όμως από την θέρμανση και ψύξη των χώρων οι αντλίες θερμότητας μπορούν είτε αυτόνομα είτε επικουρικά σε συνδυασμό με ηλιακά ή και άλλης ενεργειακής πηγής συστήματα να παράξουν το απαιτούμενο ζεστό νερό χρήσης για μία κατοικία.

Η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε μία αντλία θερμότητας χρησιμοποιείται μόνο για την λειτουργία του συμπιεστή και των ανεμιστήρων αποδίδοντας θερμιδική ενέργεια που πολλές φορές φτάνει σε ποσοστό το 400%.

Το ενεργειακό αυτό πλεονέκτημα των αντλιών θερμότητας επιβραβεύεται μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα <<Εξοικονόμηση Κατ’οίκον ΙΙ>> το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Συμπερασματικά το σχετικά υψηλό αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται για την εγκατάσταση μπορεί να αποσβεστεί αρκετά γρήγορα λόγω του βαθμού απόδοσης των μονάδων. Για τον λόγο αυτό οι αντλίες θερμότητας συγκριτικά με τα συμβατικά ενεργειακά συστήματα που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα για την λειτουργία τους πλεονεκτούν και αποτελούν την ιδανική επιλογή για τις σύγχρονες κατοικίες.

 

 

Πηγή: panflow.gr