Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας της Sabre (Hospitality Solutions), η οποία διεξήχθη σε 10.000 μηχανές κρατήσεων, οι Millennials (άτομα ηλικίας 15 έως 35 ετών) θα αποτελέσουν τη σημαντικότερη αγορά της ταξιδιωτικής βιομηχανίας μέσα στα επόμενα χρόνια.

MillennialsHM

Στην ΙΤΒ,  η αντιπρόεδρος της Sabre, Sarah Kennedy Ellis, παρουσίασε μία πρώτη εικόνα της έρευνας, που θα αποκαλύψει τις τάσεις στο χώρο της φιλοξενίας. Ένα από τα βασικότερα ευρήματα της έρευνας είναι ότι αν και αναμένουμε οι Millennials – μέχρι το 2020 – να κάνουν τις μεγαλύτερες δαπάνες στα ταξίδια, σε σχέση με τις άλλες άλλες ηλιακές ομάδες, είναι πλέον εμφανές ότι αυτό το κοινό θα παίξει πολύ νωρίτερα σημαντικό ρόλο στο χώρο της φιλοξενίας. Αυτό το φαινόμενο αφορά κυρίως τους Millennials της Βόρειας Αμερικής και λιγότερο τους Ευρωπαίους, οι οποίοι παρουσιάζουν μια υστέρηση στις αγοραστικές συνήθειες και στα έσοδα. Τέλος, ανέφερε ότι η πολιτική διαφορετικής τιμολόγησης με βάση την ηλικία, ταιριάζει με τη φιλοσοφία των Millennials, οι οποίοι έχουν συνηθίσει σε παρόμοιες πολιτικές (π.χ. στο Tinder, μία επιτυχημένη πλατφόρμα εύρεσης συντρόφου, για τον μεγαλύτερο ηλικιακά χρήστη, είναι μεγαλύτερο και το κόστος χρήσης της πλατφόρμας).

Αναμφίβολα, πρόκειται για μία νέα γενιά, με διαφορετικές απαιτήσεις και προσδοκίες, που έχει αλλάξει τους κανόνες τους παιχνιδιού. Έχει μεγάλη σημασία, λοιπόν, η βιομηχανία ταξιδίων (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία κλπ.) να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να δει πως θα προσεγγίσει αυτήν την γενιά, που αργότερα θα αποτελέσει και τη βασικότερη πελατεία της.