Ένα ξενοδοχείο για να πετύχει μια πολύ καλή εσωτερική οργάνωση, χρειάζεται να εγκαταστήσει πολλά και διαφορετικά συστήματα, να αγοράσει νέο εξοπλισμό αλλά και να έχει συνεχή υποστήριξη από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό. Το κόστος και η πολυπλοκότητα όλων αυτών των εργαλείων καθιστά την υιοθέτησή τους από μια μικρομεσαία ξενοδοχειακή μονάδα απαγορευτική και ως εκ τούτου παρόμοια εργαλεία αποτελούν προνόμιο μόνο μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων.

Untitled-1

Ο Μανώλης Καλδής και ο Ισαάκ Τσελεπής δημιούργησαν την HotelTect για να επιλύσουν τα οργανωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ξενοδοχεία. Μετά τις τελευταίες τάσεις στο ξενοδοχειακό management, προέκυψε η ανάγκη καλύτερης συνεργασίας και επικοινωνίας για τα ξενοδοχεία, καθιστώντας απαραίτητο ένα τέτοιο εργαλείο.

Η HotelTect ονομάστηκε από την έννοια της υφής, της σύστασης (tecture), καθώς επιδιώκει να εξελιχθεί σε ένα στρατηγικό εργαλείο για τους ξενοδόχους, που αποσκοπούν στην επίτευξη πιο αποτελεσματικής οργάνωσης εντός του ξενοδοχείου τους. Έτσι δημιουργήθηκε η HotelTect Κοινότητα, ένας χώρος ανταλλαγής γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών και ιδεών για την επίτευξη πιο ευχάριστων και παραγωγικών χώρων εργασίας. Η λύση HotelTect κατορθώνει να ενσωματώσει – σε ένα ενιαίο εργαλείο – λειτουργίες επικοινωνίας ξενοδοχειακών στελεχών, διαμοιρασμού αρχείων και αυτοματοποίησης εσωτερικών διαδικασιών, ενώ προσφέρεται διαδικτυακά και δεν απαιτεί την αγορά κάποιου πρόσθετου εξοπλισμού.