Ποσοτικα & Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Εργαζομένων στα Ελληνικά Ξενοδοχεία.

Βασικές Διαπιστώστεις των HR Μεγάλων Ξενοδοχείων.

  1. Ο τουρισμός δεν αποτελεί ιδιαίτερα επιθυμητό τομέα απασχόλησης. Για πληθώρα λόγων, η απασχόληση στα ξενοδοχεία δεν αποτελεί πρώτη επιλογή, ειδικά ανάμεσα σε νέους με ανταγωνιστικές σπουδές και δεξιότητες. Επίσης, συχνά αποτελεί λύση ανάγκης και μια πρόσκαιρη φάση στην καριέρα του εργαζόμενου.
  2. Δεν είναι όλες οι ευκαιρίες απασχόλησης εξίσου δημοφιλείς. Η ελκυστικότητα του υποψήφιου εργοδότη αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων. Τα ξενοδοχεία πολυτελείας προσελκύουν περισσότερο τους εργαζόμενους σε σχέση με τα ξενοδοχεία του μαζικότερου τουρισμού. Τα ισχυρά brand names, υψηλού κύρους, προσελκύουν κυρίως συνειδητοποιημένους υποψηφίους.
  3. Η εκπαίδευση που παρέχεται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν ανταποκρίνεται πάντα στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.
  4. Η ενσωμάτωση στο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί μια διαδικασία εκπαίδευσης. Η ποικιλότητα, οι ιδιαιτερότητες & οι ανάγκες του κάθε ξενοδοχείου καθιστούν επιβεβλημένη την in-house εκπαίδευση των εργαζομένων στα πρότυπα λειτουργίας του ξενοδοχείου.
  5. Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική, στο πλαίσιο της προσαρμογής στις εξελίξεις, αλλά και στις ανάγκες του ξενοδοχείου. Η προσαρμοστικότητα αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό του κλάδου και αναγκαίου συνθήκη για την επιβίωση κάθε επιχείρησης.

Πήγη: παρουσιάσεις από τις μελέτες του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) από την ημερίδα του ΞΕΕ με το Υπουργείο Τουρισμού