*του Ιωάννη Βγενή

Είναι αποδεδειγμένο, πλέον, πως η εστιασμένη και ορθή εφαρμογή των μεθόδων μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”, προσελκύει όλο και περισσότερους επισκέπτες, αφού θα μπορούν να είναι σίγουροι για κάθε χώρο στα δωμάτια και όχι μόνο για τα στρώματα. Ένας, ίσως, σημαντικός λόγος που μπορεί να οδηγήσει διοικήσεις επιχειρήσεων, στους κλάδους φιλοξενίας, να σκέπτονται την σύνδεση της αποδοτικότητας επιμέρους διαδικασιών –φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον -με την βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

Η ενσωμάτωση των υφιστάμενων μεθόδων μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον” θα τους επιτρέψει ίσως να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα, ακόμα και με τα πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης που διαθέτουν, μετά την ποιοτική αναβάθμιση στα δωμάτια.

Η αύξηση ιών, βακτηρίων, αλλά και η αύξηση της ανθεκτικότητας των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικών εχθρών), δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες, με απαιτήσεις φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Οι στοχευμένες ενημερώσεις σχετικά με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στην Εφαρμογή των Κανόνων Υγιεινής, θα πρέπει να απασχολήσουν κατά πολύ τους υπεύθυνους στις επιχειρήσεις φιλοξενίας, μιας και η Ελλάδα προσφέρεται για όλο το χρόνο και για όλες τις ηλικίες επισκεπτών.

Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε ένα Υγειονομικό έλεγχο, είτε είναι τακτικός ή έκτακτος ή κατόπιν καταγγελίας, δεν καλύπτονται με τον “Ατμισμό των Στρωμάτων”, τους Βιολογικούς Καθαρισμούς και τις “πιστοποιημένες υπηρεσίες αντιαλλεργικής προστασίας στρωμάτων”, ή με τους ατμοκαθαριστές και με τα φορητά μηχανήματα χειρός τύπου Vacuette, για να περάσουν το κριτήριο, πολύ δε περισσότερο με τα “χαρτάκια πιστοποίησης”.

Οι επισημάνσεις έχουν γίνει, ήδη, από το 2017 ότι οι υπεύθυνοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πάντα θα υπερτερεί η οποία νομοθεσία ή/και η εκάστοτε Υπουργική Απόφαση, που θα έχουν ως στόχο τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιδράσεων στη Δημόσια Υγεία.

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων φιλοξενίας, έως ότου το Υπουργείο τουρισμού μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς, αποφασίσουν για τις αλλαγές , θα πρέπει να μελετήσουν λεπτομερέστατα την Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη), προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Οι υπηρεσίες ενός τουριστικού προϊόντος πρέπει να αναβαθμίζονται συνεχώς για να γίνεται ποιοτικά όλο και καλύτερο. Ο τουριστικός κλάδος πρέπει να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, αλλάζοντας ακόμα και το μοντέλο παροχής και τονίζοντας την ιδιαιτερότητα της προσφερόμενης φιλοξενίας.

Η αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον, αποτελεί μια ευκαιρία ολοκληρωμένης προσέγγισης με νέες διαστάσεις, ως το μέγιστο αγαθό για την βελτίωση της ποιότητας στους χώρους φιλοξενίας. Όταν το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον, από τους φιλοξενούμενους επισκέπτες, αρχίζει να γίνεται μεγαλύτερο και σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής τότε χρειάζεται πληρέστερη ενημέρωση με ανταπόκριση σε αυτές τις προκλήσεις.

Οι εκθέσεις και οι ημερίδες για τον τουρισμό βοηθούν τους ενδιαφερόμενους στους κλάδους φιλοξενίας να ενημερώνονται. Θα πρέπει να γνωρίζουν στα θέματα υγιεινής ότι η καθαριότητα- απορρύπανση , το πλύσιμο και η Εξυγίανση των αντικειμένων και επιφανειών αλλά και ο εναλλακτικός αερισμός και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, το είδος του χώρου αλλά και η ασφαλής εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου. Ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση, είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού μαζί με τα Πρωτόκολλα των επαγγελματικών και ασφαλών εφαρμογών. Τα δε ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της σωστής απολύμανσης.

*Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor
www.greenandcleanhotels.gr