ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Αναπαραγωγή ή εκτέλεση μουσικής

Ο Ν. 2121/1993 καθορίζει την υποχρέωση λήψης άδειας πριν από οποιαδήποτε δημόσια εκτέλεση ενός μουσικού έργου “….που γίνεται προσιτό σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άμεσο περιβάλλον…” με την ταυτόχρονη καταβολή των αναλογούντων πνευματικών δικαιωμάτων.

Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης χορηγείται από την ΑΕΠΙ εκ μέρους των Ελλήνων και ξένων μελών της (συνθετών, στιχουργών, εκδοτών / υποεκδοτών, κληρονόμων, ιδιοκτητών), που συμβατικά της έχουν εκχωρήσει το δικαίωμα της εκπροσώπησης, προστασίας και διαχείρισης του έργου τους.

Καμία συναλλαγή στη διαδικασία της είσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων δε γίνεται χωρίς την έκδοση τιμολογίου ή αντίστοιχου νομίμου παραστατικού είσπραξης.

Ο Τομέας Ελέγχου της ΑΕΠΙ επιμελείται τον έλεγχο των τιμολογίων που εκδίδονται καθημερινά σε όλη την Ελλάδα. Αφού ελεγχθούν λογιστικά και καταχωρηθούν ηλεκτρονικά, τα τιμολόγια φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο του οργανισμού.

Με τη διαδικασία αυτή, η ΑΕΠΙ εισπράττει έσοδα από περισσότερες από 45.000 πηγές / χρήστες μουσικής όλων των κατηγοριών (κέντρα διασκεδάσεως, μπαρ, εστιατόρια, καφενεία, εμπορικά καταστήματα, supermarkets, ξενοδοχεία, χώροι συναυλιών, εκθεσιακοί χώροι, κινηματογράφοι , ραδιοφωνικοί / τηλεοπτικοί σταθμοί κ.λ.π).

Το ύψος των καταβαλλόμενων πνευματικών δικαιωμάτων για Δημόσια Εκτέλεση στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο των πνευματικών δικαιωμάτων των αντίστοιχων ομόλογων οργανισμών διεθνώς.

Στις παραμέτρους για τον καθορισμό της τιμολόγησης, λαμβάνονται υπόψη από την ΑΕΠΙ συγκριτικά στοιχεία και αποτελέσματα ερευνών που προκύπτουν από διεθνείς συνεργασίες νομικών και οικονομικών επιτροπών της CISAC (Επιτροπή Ταριφών).

Γενικά κριτήρια τιμολόγησης:

– Η εσωτερική νομοθεσία κάθε χώρας.

– Οι διεθνείς συμβάσεις.

– Η εσωτερική κοινωνική / οικονομική κατάσταση και το βιοτικό επίπεδο κάθε χώρας.

Ειδικά κριτήρια τιμολόγησης:

– Το εμβαδόν του χώρου.

– Η περιοχή (αστικές ή μη περιοχές, παραμεθόριες, εποχικότητα κτλ.).

– Η σπουδαιότητα χρήσης της μουσικής (απαραίτητη, αναγκαία ή χρήσιμη).

– Ο τρόπος παρουσίασης της μουσικής στο κοινό (ζωντανή, αναπαραγωγή με μηχανικά μέσα κτλ.).

Αυτό σημαίνει ότι όσοι προτίθενται να εκτελέσουν δημόσια ή να χρησιμοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο μέρος του ρεπερτορίου που εκπροσωπεί η ΑΕΠΙ, θα πρέπει προηγουμένως:

1.       Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ή να εκτυπώσουν και συμπληρώσουν χειρόγραφα την κατάλληλη -ανάλογα με τη χρήση- άδεια δημόσιας εκτέλεσης.

2.       Να δηλώσουν στην αίτηση τα έργα που πρόκειται να εκτελέσουν δημόσια.

3.       Να καταβάλουν τα αναλογούντα πνευματικά δικαιώματα.

 

Αίτηση ενδιαφέροντος ξενοδοχείου για άδεια δημόσιας εκτέλεσης

Αίτηση ενδιαφέροντος επιχείρησης για άδεια δημόσιας εκτέλεσης

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας –  www.aepi.gr