του Κωνσταντίνου Καραγκούνη

Το αντίδοτο στην κρίση – πάντα, σε κάθε
κρίση – είναι να πηγαίνεις μπροστά.

Νέες Ιδέες!

Ποιότητα, Design, Internet, Οικολογία, Εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών, Εξειδίκευση, Σύγχρονη τεχνολογία, Ενημέρωση για ξένα πρότυπα μοντέλα, Ικανοποίηση του πελάτη, Έξυπνη μείωση κόστους, Τέχνη, Ευγένεια,
Καθαριότητα, Χαμόγελο…

που δυστυχώς στον ελληνικό ξενοδοχειακό τομέα δεν είναι αυτονόητες.

Κρίση / Ευκαιρία να γίνουν!