• Παγκοσμίως, οι διεθνείς αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά +4% το 2021 σε σχέση με το 2020, ωστόσο παρέμειναν -72% κάτω από τα επίπεδα του 2019.
  • Η επίδοση της Ελλάδας ήταν σημαντικά καλύτερη, με την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειωμένη κατά -53,1% σε σχέση με το 2019 (14,7 εκατ. αφίξεις το 2021 έναντι 31,3 εκατ. αφίξεις το 2019). Περαιτέρω, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν σημαντικά μικρότερη μείωση κατά -41,4% σε σύγκριση με το 2019 και διαμορφώθηκαν σε 10,7 δισ. ευρώ έναντι 18,2 δισ. το 2019, λόγω της αύξησης της Μέσης Κατά Κεφαλή Δαπάνης (ΜΚΔ) κατά +27% σε σχέση με το 2019.
  • Αυτό, μεταξύ άλλων, οφείλεται σε μεταβολή του μείγματος αφίξεων υπέρ των διεθνών αεροπορικών αφίξεων που μειώθηκαν κατά -41,2% έναντι του 2019 (12,6 εκατ. το 2021 έναντι 21,5 εκατ. το 2019) και των ακτοπλοϊκών αφίξεων από Ιταλία που μειώθηκαν κατά -35% το (980 χιλ. το 2021 έναντι 1,5 εκατ. το 2019) ενώ οι οδικές αφίξεις -που έχουν την χαμηλότερη ΜΚΔ- μειώθηκαν κατά -67,9% (4,0 εκατ. το 2021 έναντι 12,3 εκατ. το 2019).
  • Μεταξύ των χωρών, τη μικρότερη μείωση σε σχέση με το 2019 σημείωσαν οι χώρες της Ζώνης του Ευρώ (-34% αφίξεις / -27% εισπράξεις), ακολουθούμενες από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ (-63% / -36%) και στη συνέχεια οι χώρες εκτός ΕΕ (- 64% / -55%). Αναφορικά με τις χώρες εκτός ΕΕ σημειώνεται ότι η μείωση από Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ – που συμπεριλαμβάνονται στο top-5 των χωρών εισερχόμενου τουρισμού και με ΜΚΔ σημαντικά μεγαλύτερη από την ΜΚΔ στο σύνολο του εισερχόμενου τουρισμού – ήταν σημαντικά μικρότερη από το σύνολο των χωρών εκτός ΕΕ.
  • Τo 2021 χαρακτηρίζεται ως έτος επανεκκίνησης και ανάκαμψης για τον κλάδο της κρουαζιέρας με 1.960 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (έναντι 3.979 αφίξεων το 2019) και με 1,4 εκατ. αφίξεις επισκεπτών (έναντι 5,5 εκατ. αφίξεων το 2019).
  • Στον εσωτερικό τουρισμό, οι αεροπορικές αφίξεις ήταν -41% σε σχέση με το 2019 και οι ακτοπλοϊκές -35%.
  • Αναφορικά με τον ξενοδοχειακό κλάδο, τα έσοδα των ξενοδοχείων εκτιμήθηκαν σε 5,5 δισ. € το 2021, μειωμένα κατά -34,9% σε σχέση με το 2019, όπου το σύνολο του τζίρου ήταν 8,4 δισ. €.
  • Επίσης, η ποιοτική αξιολόγηση των ξενοδοχείων το 2021 ήταν υψηλή (δείκτης ικανοποίησης των ξενοδοχείων GRI 87,6% / Net Promoter Score 55) υψηλότερα από το 2019 (87,1% / 50) αντίστοιχα. Το στοιχείο αυτό αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για τα ελληνικά ξενοδοχεία τα οποία μπορούν να το κεφαλαιοποιήσουν τα επόμενα έτη εδραιώνοντας περαιτέρω την Ελλάδα στον διεθνή τουρισμό.
  • Τέλος, στην αιχμή της τουριστικής σεζόν (Q3) του 2021, η απασχόληση στα καταλύματα και την εστίαση (445 χιλ.) υπερέβη την αντίστοιχη το 2019 (429 χιλ.).
    Tο Α’ τρίμηνο του 2021 καταγράφηκαν 193 χιλ. εργαζόμενοι στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης, παρουσιάζοντας μείωση -40,0% σε σχέση με το 2019 ενώ το Β’ τρίμηνο η μείωση των εργαζομένων εκτιμήθηκε σε -21,4%. Ειδικότερα, καταγράφηκαν 316 χιλ. εργαζόμενοι έναντι 403 χιλ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Περίοδο ανάκαμψης αποτέλεσε το Γ’ τρίμηνο όπου καταγράφηκαν 445 χιλ. εργαζόμενοι σημειώνοντας αύξηση +3,7% έναντι του 2019 (429 χιλ.).

ΠΗΓΗ:  insete.gr/wp-content/uploads/2022/03/Bulletin_2203.pdf