Το τελευταίο διάστημα γίνεται μια συστηματική προσπάθεια διεθνώς για να μειωθεί το πλαστικό σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε κατοικία. Φυσικά, από αυτήν την προσπάθεια δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες, πρωτοπόρες στον τομέα τους.

πλαστικό

Συγκεκριμένα, οι ξενοδοχειακές αλυσίδες Hyatt Corporations και η Marriott International πρωτοπορούν και πάλι, αποφασίζοντας να συμβάλλουν στην περιβαλλοντική προστασία.

Αναλυτικότερα, η Hyatt από 1η Σεπτεμβρίου του 2018 τα καλαμάκια και οι βούρτσες θα είναι διαθέσιμα μόνο κατόπιν αιτήματος και θα παρέχονται φιλικές προς το περιβάλλον εναλλακτικές λύσεις όπου είναι διαθέσιμες. Έτσι, πλέον, σχεδόν το 100% των προμηθευτών και διανομέων της Hyatt εφαρμόζουν πολιτικές βιωσιμότητας. Επίσης, η Hyatt ξεπέρασε το στόχο της να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ανά τετραγωνικό μέτρο κατά 25% σε όλες τις περιοχές συγκριτικά με το 2006.

Αντίστοιχα, η Marriott International υιοθετεί ένα σχέδιο για την αφαίρεση των πλαστικών από τις περισσότερες ξενοδοχειακές της μονάδες. Μάλιστα, στοχεύει το πρόγραμμα αυτό να έχει εφαρμοστεί ολοκληρωτικά μέχρι τον Ιούλιο του 2019 και να έχουν απομακρυνθεί όλα τα πλαστικά. Τον περασμένο χρόνο η Marriott International έθεσε τους πιο φιλόδοξους στόχους βιωσιμότητας και κοινωνικού αντικτύπου που απαιτούν μείωση των απορριμάτων των χώρων υγειονομικής ταφής κατά 45% και υπεύθυνη προμήθεια των κορυφαίων κατηγοριών αγοράς προϊόντων μέχρι το 2025. Αυτοί οι στόχοι και άλλα προγράμματα βιωσιμότητας συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρίας.

Με λίγα λόγια, το πλαστικό φαίνεται να αρχίζει να εξαφανίζεται από την ξενοδοχειακή αγορά με τις στρατηγικές που υιοθετούν μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες. Στο μέλλον, μάλιστα, αναμένεται να ακολουθήσουν τα βήματα αυτών των αλυσίδων και άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, μεγαλύτερου ή μικρότερου μεγέθους.