*του Άγγελου Σιμσιρίκη

Γενικές συμβουλές για τη χρήση του πλυντηρίου

Χρησιμοποιώντας το 80% της ονομαστικής χωρητικότητας του μηχανήματος εξασφαλίζονται καλύτερα αποτελέσματα πλύσης. Επιλέξτε το πρόγραμμα πλύσης, σύμφωνα με τα υφάσματα που θα πλυθούν. Αποφύγετε προγράμματα μεγάλης διάρκειας και θερμοκρασίας, δεδομένου ότι σήμερα τα προϊόντα καθαρισμού είναι πολύ δραστικά, ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Να θυμάστε ότι περισσότερο απορρυπαντικό δεν σημαίνει πιο καθαρό ύφασμα. Αντίθετα, η χρήση υπερβολικού απορρυπαντικού συνεπάγεται σπατάλη και άσκοπη ρύπανση. Η σωστή ποσότητα απορρυπαντικού δίνεται από τον προμηθευτή σε σχέση με τη σκληρότητα του νερού.

Όπου είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε την λειτουργία εξοικονόμησης νερού (προγράμματα Express ή ECO) και χαμηλές θερμοκρασίες πλύσεως, έτσι ώστε η συνολική κατανάλωση νερού και ενέργειας του πλυντηρίου , καθώς η διάρκεια του κύκλου να είναι μειωμένα.

Χρησιμοποιήστε την πρόπλυση όσο το δυνατόν λιγότερο. Η πρόπλυση ουσιαστικά διπλασιάζει την κατανάλωση νερού και αυξάνει τον κύκλο της κατανάλωσης ενέργειας κατά περίπου ένα τρίτο.

Πριν το πλύσιμο ενδυμάτων, βεβαιωθείτε ότι τα κουμπιά, τα φερμουάρ, οι πόρπες και οι περόνες είναι προς τα μέσα και ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα στις τσέπες.

Η σκληρότητα του νερού και την ποσότητα του σαπουνιού

Η σκληρότητα του νερού συνήθως εκφράζεται από την μονάδα “F”. Η σκληρότητα “F” εκφράζει την ποσότητα του ασβεστίου και των ιόντων μαγνησίου που υπάρχουν στο νερό. Μαλακό νερό θεωρείται αυτό με τιμή ίση ή μικρότερη των 14 ° F, το κανονικό νερό μεταξύ 15 ° F και 25 ° F, ενώ το σκληρό νερό υπερβαίνει τους 26 ° F. Από την σκληρότητα του νερού επηρεάζεται άμεσα και η αποτελεσματικότητα των απορρυπαντικών . Με άλλα λόγια, οι μεγάλες ποσότητες ασβεστίου και ιόντων μαγνησίου στο νερό μειώνουν την αποτελεσματικότητα του απορρυπαντικού, και οδηγούν στην χρήση μεγαλύτερης ποσότητας. Το μαλακό νερό, αντίθετα, απαιτεί μικρότερες ποσότητες απορρυπαντικού. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον προμηθευτή του απορρυπαντικού.

Χωρητικότητα του πλυντηρίου.

Η χωρητικότητα εκφράζεται συνήθως σε λίτρα και είναι ο πραγματικός όγκος του τυμπάνου. Οι περισσότεροι κατασκευαστές ακολουθούν τον κανόνα 1:10 δηλαδή για να πλυθεί σωστά 1 κιλό ρούχα απαιτούνται 10 λίτρα τυμπάνου. Για παράδειγμα εάν το τύμπανο είναι 150 λίτρα, τότε το πλυντήριο μπορεί να πλύνει σωστά 15 κιλά ρούχα.

Ο συντελεστής G

Ο συντελεστής G που είναι βασικό μέγεθος αξιολόγησης ενός επαγγελματικού πλυντηρίου ουσιαστικά εκφράζει την δύναμη που δέχεται ο ιματισμός κατά την διάρκεια του στυψίματος και φυσικά εξαρτάται από τις στροφές αλλά και την διάμετρο του τυμπάνου.

Εάν και η βασική κατηγοριοποίηση των πλυντηρίων τα διακρίνει σε υψηλόστροφα και χαμηλόστροφα , η πραγματική αξιολόγηση πρέπει να γίνει βάσει του συντελεστή G.

Τα πλυντήρια με συντελεστή στα 350-450 G, βγάζουν τα ρούχα με σχετική υγρασία περίπου 45% χωρίς να τα καταπονούν. Τα αντίστοιχα πλυντήρια με G 100 βγάζουν τα ρούχα με 90% σχετική υγρασία άρα πρέπει να αυξηθεί η χρήση του στεγνωτηρίου.

Υπολογισμός συντελεστή G

RPM = Στροφές στυψίματος

D= Διάμετρος κάδου σε εκατοστά

F= 0,56 (σταθερά μετατροπής μονάδων)

Ο συντελεστής G ισούται με G=[(RPM)2 x D x F] / 100.000

Για παράδειγμα έστω ότι ένα πλυντήριο έχει διάμετρο κάδου 77εκ και στροφές στυψίματος 900, τότε σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο ο G θα είναι 349,27.

Έτσι λοιπόν όταν αξιολογείτε μηχανήματα που θέλετε να αποκτήσετε, καλό θα είναι να έχετε στον νου σας τα παραπάνω και να ελέγχετε τον συντελεστή G μόνοι σας.

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ

Γενικές συμβουλές για τη χρήση του στεγνωτηρίου

Μην στεγνώνετε ρούχα που έχουν καθαριστεί ή έχουν υποστεί επεξεργασία με εύφλεκτα καθαριστικά. Εάν χρησιμοποιήστε τέτοια καθαριστικά, εκτελέστε ένα κύκλο πλυσίματος πριν το στεγνωτήριο.

Ελέγξτε τους κωδικούς στις ετικέτες του υφάσματος και βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε στεγνωτήριο.

Μην στεγνώνετε ρούχα που δεν έχουν στιφτεί στο πλυντήριο ή στάζουν νερά. Η μέγιστη υπολειπόμενη υγρασία των ρούχων για στέγνωμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 120%.

Μην περιμένετε για το στεγνωτήριο να κρυώσει εντελώς πριν από τη εκκίνηση ενός νέου κύκλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μηχανήματα υγραερίου σε χώρο όπου χρησιμοποιούνται χλωριωμένα διαλύματα (π.χ. καθαριστικά στεγνού καθαρίσματος). Ο συνδυασμός των ουσιών αυτών με το υγραέριο είναι επικίνδυνος για την υγεία και προκαλεί πρόωρη διάβρωση ακόμη και στον καλύτερο χάλυβα.

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ

Γενικές συμβουλές για τη χρήση του κυλινδρικού σιδερωτηρίου

Σιδερώνετε χρησιμοποιώντας ολόκληρη την επιφάνεια του κυλίνδρου. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας και αξιοποιεί καλύτερα τη θερμότητα της λεκάνης κατά το σιδέρωμα και την ελαχιστοποίηση της φθοράς του καλύμματος του κυλίνδρου.

Μη σιδερώνετε υφάσματα με πάχος μεγαλύτερο των 8 mm. Διαφορετικά θα προκληθούν φθορές στο κάλυμμα του κυλίνδρου ή θα χαλαρώσουν οι ιμάντες στα σιδερωτήρια θερμαινομένου κυλίνδρου.

Για καλύτερα αποτελέσματα σιδερώνετε τα ρούχα χωρίς να τα διπλώνετε εφόσον είναι εφικτό. Το σιδέρωμα σε πολλαπλά στρώματα μπορεί να οδηγήσει σε κακή ποιότητα του σιδερώματος στο εσωτερικό στρώμα.

Πριν σιδερώσετε ένα ρούχο, βεβαιωθείτε ότι τα κουμπιά, τα φερμουάρ και οι αγκράφες δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τη λεκάνη ή με τον κύλινδρο σιδερώματος. Καλύψτε τα ή γυρίστε τα ανάποδα (προς τον κύλινδρο για τα σιδερωτήρια θερμαινομένης λεκάνης ή προς την λεκάνη για τα σιδερωτήρια θερμαινομένου κυλίνδρου).

Μη σιδερώνετε υφάσματα που περιέχουν ραφές από συνθετικές ίνες, τυπωμένα υφάσματα ή ενδύματα, συμπεριλαμβανομένων και των πλαστικών εξαρτημάτων.

Για να πετύχετε χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, είναι σκόπιμο να προετοιμαστούν τα υφάσματα, έτσι ώστε η σχετική υγρασία τους να είναι μεταξύ 5% και 20% για τα θερμαινομένης λεκάνης και 40-45% για τα σιδερωτήρια θερμαινομένου κυλίνδρου.

Ταξινομήστε τα υφάσματα αναλόγως με το υλικό τους και ξεκινήστε από εκείνα που χρειάζονται μικρότερη θερμοκρασία. Αυξάνετε την θερμοκρασία καθώς σιδερώνετε πιο ανθεκτικά υφάσματα. Έτσι κερδίζετε χρόνο και χρήμα αφού δεν χρειάζεται να περιμένετε για να μειωθεί η θερμοκρασία του μηχανήματος για τα πιο ευαίσθητα ρούχα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα κολλαριστά ρούχα πρέπει να σιδερώνονται τελευταία αφού το άμυλο που αφήνουν πάνω στον κύλινδρο πρέπει να αφαιρεθεί με βρεγμένο πανί που θα περαστεί από τον κύλινδρο αρκετές φορές.

Υπολογισμός εναπομένουσας υγρασίας στα υφάσματα

Pd = Βάρος του ιματισμού μετά το στίψιμο

Pp = Βάρος του ιματισμού πριν το πλύσιμο

Η σχετική υγρασία ισούται με ΗR%=[(Pd – Pp)/Ppx 100

Για παράδειγμα έστω ότι ο στεγνός ιματισμός ήταν 20 κιλά και μετά το πλυντήριο το βάρος του είναι 28,4 κιλά.

Σύμφωνα με τον πιο πάνω τύπο η σχετική υγρασία είναι 42,4%.

Σε πολλά στεγνωτήρια υπάρχει αισθητήρας υγρασίας. Έτσι εάν για παράδειγμα έχουμε σιδερωτήριο θερμαινομένου κυλίνδρου, ρυθμίζουμε το στεγνωτήριο να βγάλει τα ρούχα με 45% και τα περνάμε κατευθείαν από τον κύλινδρο.

(*) Άγγελος Σιμσιρίκης, Υπεύθυνος Πωλήσεων στην Σιμσιρίκης κ ΣΙΑ ΙΚΕ