Σύμφωνα με τη visitbritain.orgένας στους έξι ανθρώπους στην Αγγλία και την Ουαλία, έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας ή αναπηρία. Βρετανοί και διεθνείς επισκέπτες, που ανήκουν σε αυτήν την αγορά, δαπανούν κάθε χρόνο πάνω από 3 δισεκατομμύρια λίρες για ταξίδια στην Αγγλία. Συνεπώς,, η βελτίωση της προσβασιμότητάς σας, θα μπορούσε να βελτιώσει την επιχείρησή σας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάρχουν 3 ζητήματα, που όλες οι επιχειρήσεις χρειάζεται να αντιμετωπίσουν, προκειμένου να παρέχουν προσβάσιμα σε όλους ταξίδια:

  1. Εξυπηρέτηση πελατών και κατάρτιση – είναι απαραίτητη η γνώση σχετικά με όλα τα ζητήματα αναπηρίας, ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι οι πελάτες.
  2. Πληροφορίες και marketing – είναι απαραίτητη η παροχή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με την προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών σας, κάνοντας αυτές τις πληροφορίες εύκολο να βρεθούν από τους ενδιαφερόμενους.
  3. Φυσικές εγκαταστάσεις – είναι απαραίτητες οι προσαρμογές στα κτίρια και στις εγκαταστάσεις σας, έτσι ώστε να είναι εύκολο για τον καθένα να εισέλθει και να μετακινηθεί.

Κάντε κλικ στην εικόνα για να τη δείτε καλύτερα:

Top 10 tips on inclusive tourism