Τα ζητήματα που σχετίζονται με την εργασία και το κόστος ενέργειας και κοινής ωφέλειας είναι μεταξύ των κορυφαίων προκλήσεων στο μυαλό των επαγγελματιών του παγκόσμιου ξενοδοχειακού και ταξιδιωτικού κλάδου, ενώ η ζήτηση αναψυχής και οι αυξημένες δαπάνες επισκεπτών θεωρούνται τα μεγαλύτερα δυνατά σημεία, σύμφωνα με νέα έρευνα της STR.

Η έρευνα Hospitality Industry Sentiment είναι η πρώτη διαχρονική μελέτη της STR για επαγγελματίες του ξενοδοχειακού και ταξιδιωτικού κλάδου, με τα αρχικά ευρήματα να καταγράφονται μεταξύ 29 Νοεμβρίου και 11 Δεκεμβρίου 2022 από 200 ερωτηθέντες σε όλο τον κόσμο.

Ενώ οι ερωτηθέντες ανέφεραν παρόμοιες προκλήσεις σε όλο τον κόσμο, επαγγελματίες στη Βόρεια Αμερική ανέφεραν ότι οι προκλήσεις προσφοράς εργασίας και κόστους ήταν το νούμερο ένα στη λίστα τους. Οι ερωτηθέντες εκτός της Βόρειας Αμερικής, ωστόσο, ήταν πιο πιθανό να σημειώσουν ότι το κόστος ενέργειας και κοινής ωφέλειας αποτελούσε σημαντική ανησυχία για την επιχείρησή τους. Η ομάδα της έρευνας εξέφρασε επίσης φόβο για τη συνολική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των αντίξοων ανέμων ύφεσης, των επιτοκίων, του πληθωρισμού και της υποτίμησης του δολαρίου ΗΠΑ, καθώς και της περιορισμένης διαθεσιμότητας πτήσεων και των υψηλότερων αεροπορικών ναύλων.

Ενώ οι προκλήσεις ήταν ένας μεγάλος παράγοντας, οι ερωτηθέντες στάθμισαν επίσης τα δυνατά τους σημεία, τίποτα που η αυξανόμενη ζήτηση αναψυχής και η αύξηση των δαπανών των επισκεπτών δεν ήταν ευλογία για την επιχείρησή τους.

Πάνω από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων σημείωσαν ότι τα ταξίδια αναψυχής έχουν θετικό πρόσημο και δυναμική για την επιχείρησή τους. Άλλες αξιοσημείωτες ενισχύσεις περιελάμβαναν την ευκαιρία να πραγματοποιηθούν ανακαινίσεις ακινήτων, ανελκυστήρες στις τιμές δωματίων ξενοδοχείων και τη δυνατότητα χαλάρωσης του πληθωρισμού των τιμών των ταξιδιών το 2023. Εκτός από αυτές τις προκλήσεις και τα δυνατά σημεία, το ένα τρίτο των ερωτηθέντων αναμένει να ανταποκριθεί ή να ξεπεράσει τα επίπεδα πληρότητας ξενοδοχείων το 2019 1ο τρίμηνο, ενώ το 46% αναμένει ότι θα επιτύχει αυτόν τον στόχο μέχρι το τέλος του έτους.