Ο κάθε στόχος για να επιτευχθεί χρειάζεται συνεργασία και προσπάθεια. Σκεφτείτε την επιχείρησή σας σαν μία ομάδα, στην οποία εσείς είστε ο προπονητής και το προσωπικό – παλιό και νέο – είναι οι παίκτες. Για να έχετε μία καλή σεζόν χρειάζεται πρόγραμμα, καθοδήγηση και σκληρή δουλειά. Φυσικά, εσείς ως προπονητής – ιδιοκτήτης πρέπει να μανατζάρετε την ομάδα και να της δώσετε ώθηση και κίνητρο. Με άλλα λόγια να την εκπαιδεύσετε.

Σε μία επιχείρηση που ανήκει στο χώρο του τουρισμού, οι υπάλληλοι παίζουν καθοριστικό ρόλο για την πορεία της, καθώς έρχονται σε άμεση επαφή με τους πελάτες. Όλο το προσωπικό «της πρώτης γραμμής» είναι ο αντιπρόσωπός σας στους πελάτες. Εφόσον πρεσβεύει τη φιλοσοφία της επιχείρησης στον πελάτη, είναι εύκολα κατανοητό πώς η εκπαίδευσή του είναι απαραίτητη. Ο κάθε υπάλληλός που μιλάει με τους πελάτες, μπορεί να συμβάλλει στην καλή εικόνα της επιχείρησης, στην επιτυχία ή ακόμα και στην αποτυχία της.

Η κατάρτιση του προσωπικού έρχεται μέσα από πρακτικές διδακτικές διαδικασίες, βασισμένες σε αποτελεσματικά προγράμματα εκπαίδευσης:

Οργάνωση εξ’ αρχής

Αφού έχετε βεβαιωθεί ότι έχετε προσλάβει το σωστό προσωπικό, θέστε τους στόχους σας και φτιάξτε ένα πρόγραμμα, ένα οργανωμένο σχέδιο, με όλα όσα θέλετε να του μάθετε, πότε και γιατί. Με άλλα λόγια, αν δεν οργανωθείτε πρώτα εσείς, δεν θα μπορέσετε να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας. Αν σας βοηθάει, μπορείτε να φτιάξετε λίστες με τις δουλειές, που θέλετε να δείξετε στον εκάστοτε υπάλληλό σας, να θέσετε ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, έχοντας στο μυαλό σας τις απαιτήσεις του κάθε πόστου, αλλά, μπορείτε και να στραφείτε σε διάφορα έτοιμα εκπαιδευτικά προγράμματα, που μπορείτε να βρείτε και online, και να πάρετε ιδέες.

Ποιος χρειάζεται εκπαίδευση και γιατί;

Πριν ξεκινήστε να εφαρμόζετε το οποιοδήποτε πρόγραμμα, πρέπει να ξεκαθαρίσετε τι θέλετε να μάθει ο κάθε υπάλληλος και γιατί: Απαιτείται μία βασική απλή εκπαίδευση για το νέο προσωπικό ή γίνονται αλλαγές για τις οποίες πρέπει να ενημερωθούν σωστά και οι παλαιότεροι υπάλληλοι; Χρειάζονται όλοι τον ίδιο χρόνο εκπαίδευσης ή θα έπρεπε πρώτα να αξιολογηθεί ο κάθε υπάλληλος ξεχωριστά; Υπάρχουν, λοιπόν, πολλές εναλλακτικές, που έχουν να κάνουν με τις ανάγκες τόσο της κάθε επιχείρησης, όσο και του προσωπικού.

Για παράδειγμα, ένας νέος υπό εκπαίδευση υπάλληλος μπορεί να ακολουθεί για κάποιες μέρες έναν παλαιότερο υπάλληλο, έτσι ώστε να εξοικειωθεί με τη δουλειά, να δει και να καταγράψει τυχόν απορίες, πριν έρθει ο ίδιος σε επαφή με τους πελάτες.

Ποιο είδος εκπαίδευσης θα επιλέξετε;

Η κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικούς πελάτες, υπαλλήλους και ανάγκες. Μπορείτε να επιλέξετε την προσωπική και προσωποποιημένη διαδικασία εκπαίδευσης, αναλαμβάνοντας να δείξετε ο ίδιος σε κάθε υπάλληλο ξεχωριστά πώς να κάνει σωστά τη δουλειά του και ποιες είναι οι αρμοδιότητές του. Αν πάλι δεν έχετε το χρόνο ή τις εξειδικευμένες γνώσεις, μπορείτε να στραφείτε σε επαγγελματίες του χώρου και να διοργανώσετε ομαδικά σεμινάρια για τους υπαλλήλους σας. Επίσης, αν κάποιος παλαιότερος υπάλληλος είναι πολύ ικανός, μπορείτε να του εμπιστευτείτε την εκπαίδευση ενός νεότερου υπαλλήλου.

Τι σκέφτονται οι υπάλληλοί σας;

Τέλος, μην ξεχνάτε ότι πρέπει να συζητήσετε με το προσωπικό σας τη γραμμή της επιχείρησης. Μιλήστε με το προσωπικό, ενημερώστε το για τα σχέδιά σας να δημιουργήσετε και να εφαρμόσετε προγράμματα εκπαίδευσης και συζητήστε μαζί του τρόπους με τους οποίους θα προτιμούσε να γίνει η εκπαίδευσή του.