Σήμερα μια νέα on line υπηρεσία από την Α.Ζ. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LTD, κωδικοποιεί όλη αυτή τη νομοθεσία και έρχεται να εξυπηρετήσει όλους όσους δραστηριοποιούνται σε πεδία που άπτονται της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Πληκτρολογώντας το www.water-waste.com/index.php/gr/law, σας δίνεται η δυνατότητα να εγγραφείτε στη συνδρομητική υπηρεσία και να έχετε τη δυνατότητα για:

• Καθημερινή και εύκολη ενημέρωση με τη νέα νομοθεσία στον υπολογιστή σας.

• Απευθείας έχετε γρήγορη πρόσβαση σε κάθε κατηγορία νομοθεσίας.

• Απλή Κατηγοριοποίηση με βάση την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κάθε έργου.

• Πρόσβαση στο σύνολο των εγκυκλίων και των επιμέρους αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα.

• Πρόσβαση σε κωδικοποιημένα – ενοποιημένα νομοθετικά κείμενα.

• Εξειδικευμένες υπηρεσίες ad-hoc σε συγκεκριμένα ερωτήματα επί της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

• Η υπηρεσία έχει εφαρμογή σε μηχανικούς, μελετητές, βιομηχανίες, βιολογικούς, ξενοδοχεία κλπ.

unnamed

unnamed