Η Deepki δημοσίευσε την ετήσια ενημέρωσή του ESG Index
– Η κατανάλωση ενέργειας από έτος σε έτος έχει μειωθεί στους περισσότερους τομείς.
– Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης παρουσιάζει την υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας και τις υψηλότερες εκπομπές CO2 από κοινού σε ολόκληρη την Ευρώπη.
– Ο μόνος τομέας ξενοδοχείων παρουσιάζει αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας από έτος σε έτος.

Η Deepki, η μόνη εταιρεία στον κόσμο που προσφέρει μια πλήρως έξυπνη πλατφόρμα δεδομένων ESG για τον τομέα των εμπορικών ακινήτων, δημοσίευσε τα τελευταία ευρήματα του ετήσιου “ESG Index”. Αυτή η δημοσίευση σηματοδοτεί έναν χρόνο από την κυκλοφορία του Δείκτη, ο οποίος αντιπροσωπεύει το πρώτο δημοσίως διαθέσιμο ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς που μετρά την περιβαλλοντική απόδοση της ακίνητης περιουσίας χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα.

Μετά την αρχική του δημοσίευση στα τέλη του 2022, έτυχε θετικής υποδοχής από την αγορά, η οποία στερούνταν απελπιστικά κοινού πλαισίου για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προκαλούνται από αυστηρότερους κανονισμούς, όπως η SFDR. Ο δείκτης δίνει τιμές για το μέσο όρο, 30% με κορυφαίες επιδόσεις και 15% με κορυφαίες επιδόσεις όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO2eq για διαφορετικές τυπολογίες στον τομέα των ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Μπενελούξ, την Ιταλία και την Ισπανία, καθώς και Ευρώπη στο σύνολό της, καθορίζοντας έτσι ποιες επενδύσεις είναι βιώσιμες σύμφωνα με την Ταξινομία της ΕΕ.

Προκειμένου να ανακατευθύνει τη ροή επενδύσεων σύμφωνα με τον καθαρό μηδενικό στόχο του 2050, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λεπτομερώς ορισμένα κριτήρια απόδοσης στην Ταξινομία της ΕΕ. Σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια, τα κτίρια στο κορυφαίο 15% του εθνικού ή περιφερειακού κτιριακού αποθέματος όσον αφορά την ένταση πρωτογενούς ενέργειας θα θεωρηθούν βιώσιμες επενδύσεις και θα χρησιμεύσουν ως σημείο αναφοράς για ολόκληρο τον κλάδο.

Ο πρόσφατα δημοσιευμένος πίνακας δείχνει ότι η εξέλιξη των επιδόσεων ESG του τομέα εμπορικών ακινήτων της Ευρώπης ποικίλλει από έτος σε έτος ανάλογα με την τυπολογία, με τη στέγαση, τα γραφεία, την υγειονομική περίθαλψη και το λιανικό εμπόριο να σημειώνουν πτώση στην τελική* κατανάλωση ενέργειας, σε αντίθεση με τα ξενοδοχεία που έχουν αυξήθηκε, ενώ τα logistics παραμένουν σταθερά.

Τα ξενοδοχεία ξεχωρίζουν ως μοναδική τυπολογία με αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας.

Από τους πέντε τομείς που αναλύθηκαν σε όλη την Ευρώπη, ο ξενοδοχειακός τομέας ήταν ο μόνος που σημείωσε αύξηση όσον αφορά την τελική κατανάλωση ενέργειας. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην αύξηση της απασχόλησης, καθώς ο κλάδος της φιλοξενίας ανακάμπτει από τον αντίκτυπο του Covid-19, αντικατοπτρίζοντας μια εξέλιξη όσον αφορά τη χρήση που δεν συνδέεται απαραίτητα με την ενεργειακή απόδοση. Τα πολυτελή ξενοδοχεία είναι οι κύριοι ένοχοι, λόγω της φύσης των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες πρέπει να βρουν νέες, λιγότερο ενεργοβόρες λύσεις για να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο άνεσης. Η επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα απαιτεί μια πολύπλευρη προσέγγιση: βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και μετάβαση προς πιο πράσινες πηγές ενέργειας. Αντίθετα, ο ενημερωμένος δείκτης ESG δείχνει ότι ο τομέας των logistics έχει τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Όσον αφορά τις εκπομπές άνθρακα, ο κλάδος των ξενοδοχείων και της υγειονομικής περίθαλψης κατατάσσεται στην υψηλότερη θέση στην Ευρώπη, με 39 kg CO2eq/m² έκαστος.

Και οι δύο τομείς πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες εάν θέλουμε να περιορίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη στους 1,5°C και να αποφύγουμε τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Γενικά, το κλίμα του Ηνωμένου Βασιλείου συμβάλλει στη σχετικά υψηλή κατανάλωση ενέργειας, ενώ το ενεργειακό μείγμα με βάση το αέριο έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερες εκπομπές άνθρακα. Όπως και σε άλλες χώρες, τα ξενοδοχεία του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν δει τη μεγαλύτερη αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας (9%) σε σύγκριση με άλλες τυπολογίες, κυρίως λόγω της ανάκαμψης του κλάδου. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον τομέα του λιανικού εμπορίου της χώρας, ο οποίος σημείωσε πτώση της κατανάλωσης κατά 13%, από 250 kWhFE/m² σε 217 kWhFE/m² σε ετήσια βάση. Η κατανάλωση ενέργειας στον τομέα της στέγασης μειώθηκε επίσης κατά 10%. Τα κτίρια γραφείων παρουσιάζουν παρόμοια κατανάλωση με τη στέγαση, στα 216 kWhFE/m². Ο τομέας με την υψηλότερη κατανάλωση και εκπομπές άνθρακα ήταν η υγειονομική περίθαλψη (299kWhFE/m² και 56 kgCO2eq/m² αντίστοιχα), με τις ιατρικές εγκαταστάσεις να απαιτούν μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας από την ίδια τη φύση των δραστηριοτήτων τους. Αν και αυτές οι εξελίξεις μπορεί να αποδοθούν εν μέρει σε προσπάθειες εξοικονόμησης ενέργειας σε διαφορετικούς τομείς, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τον αντίκτυπο του ίδιου του κλίματος, με τους ηπιότερους χειμώνες να συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Ο Vincent Bryant, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Deepki, δηλώνει: «Ο Δείκτης ESG της Deepki παρέχει στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές χαρτοφυλακίων ακινήτων ένα μοναδικό όραμα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κλάδου και μια αναφορά με την οποία μπορούν να μετρήσουν την απόδοση των δικών τους περιουσιακών στοιχείων. Σημειώνεται πρόοδος, αλλά πρέπει να επιταχυνθεί εάν θέλουμε να σταματήσουμε τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να προστατεύσουμε την αξία των περιουσιακών στοιχείων».

Ο Emmanuel Blanchet, COO και συνιδρυτής της Deepki, δηλώνει: «Ο ετήσιος δείκτης ESG αντιπροσωπεύει το τελευταίο ορόσημο στην αποστολή της Deepki να επιτύχει ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τον τομέα των ακινήτων. Ως η μοναδική δημοσίευση του είδους του, ελπίζουμε ότι ο Δείκτης παρέχει σαφήνεια και εξουσιοδοτεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία ακινήτων να λάβει τα απαραίτητα βήματα για την επίτευξη των καθαρών μηδενικών στόχων της».

Η Seema Issar, In-Use Buildings & Sustainable Finance Manager στο The German Sustainable Building Council (DGNB), σχολιάζει: «Εάν η βιομηχανία θέλει να επιτύχει τον φιλόδοξο – αλλά απαραίτητο – στόχο της να επιτύχει καθαρό μηδενικό άνθρακα έως το 2050, πρέπει να ληφθεί ενημερωμένη λήψη αποφάσεων. κλειδί. Ο κτιριακός τομέας έχει την ευθύνη να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρέπει να ενωθεί για να το κάνει. Ο δείκτης ESG είναι ένα τέλειο παράδειγμα μιας συλλογικής προσπάθειας για τη δημιουργία μιας αναφοράς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους, προς όφελος όλων. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξουμε αυτήν την πρωτοβουλία και ανυπομονούμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια».

Ο Christian de Kerangal, Διευθύνων Σύμβουλος του IEIF, προσθέτει: «Ως εταίρος του ESG Index από τη δημοσίευσή του, το IEIF είναι πεπεισμένο για τη σημασία της δημιουργίας μιας κοινής αναφοράς για τη βιομηχανία ακινήτων, η οποία πρέπει να συμμορφώνεται με έναν αυξανόμενο αριθμό κανονισμών. συμπεριλαμβανομένου του SFDR, εάν θέλει να πετύχει τον στόχο του να φτάσει το καθαρό μηδέν έως το 2050. Μέσα σε μόλις δώδεκα μήνες, τόσο ο Δείκτης όσο και ο κλάδος έχουν εξελιχθεί και τώρα είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε αυτές τις εξελισσόμενες τάσεις. Η ικανότητα σύγκρισης της συμπεριφοράς από έτος σε έτος είναι ζωτικής σημασίας για τους παίκτες για να διασφαλίσουν ότι βαδίζουν προς τη σωστή κατεύθυνση – τόσο μεμονωμένα όσο και ως κλάδος».

Ο Sander Scheurwater, Επικεφαλής Δημοσίων Υποθέσεων, Αμερικής, Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (AEMEA) στο RICS, δηλώνει: «Στο RICS, πιστεύουμε στην ανάγκη για διασυνοριακή διαφάνεια και συνέπεια στη μέτρηση ως βάση για μια πιο ανθεκτική, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς δομημένο περιβάλλον. Τα βιομηχανικά πρότυπα αποτελούν βασικό συστατικό και ο δείκτης ESG της Deepki είναι ένα από τα σπουδαία παραδείγματα. Ένα χρόνο και μετά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να δούμε ότι η Deepki συνεχίζει να ενημερώνει τον δείκτη της για έναν κλάδο που υπόκειται σε αυξημένες ρυθμίσεις στον τομέα του ESG και ως εκ τούτου απαιτεί αυξανόμενη ποσότητα καθοδήγησης και πληροφοριών.»