πρωινό ξρνοδοχείουΗ εντύπωση ενός πελάτη για το ξενοδοχείο που επισκέφθηκε διαμορφώνεται μέσα από μια σειρά εικόνων, ήχων αλλά και …γεύσεων. Σε αυτές τις γεύσεις κυρίαρχη θέση έχει το πρωινό, που αποτελεί βασικό συστατικό μίας ολοκληρωμένης ξενοδοχειακής εμπειρίας και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό της εικόνα του πελάτη για το ξενοδοχείο. Η επιτυχία του πρωινού, όμως, δεν εξασφαλίζεται απλώς με την ποσότητα και την ποικιλία στο μενού, καθώς έχει ιδιαίτερη αξία και η ποιότητα. Συνεπώς, είναι μεγάλης σημασίας να επιλέξετε σωστά τους προμηθευτές σας. Τα κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να επιλέξετε τους προμηθευτές σας είναι τρία και εξίσου σημαντικά.

Το πρώτο και βασικότερο κριτήριο είναι η ποιότητα. Ένα προϊόν που στερείται ποιότητας, στερείται συνήθως γεύσης και διατροφικής αξίας και πολύ πιθανόν – ακόμη και αν δεν σας κόστισε πολύ – να σας κοστίσει τελικά ακριβά, εάν γίνει αιτία να χάσετε πελάτες. Είναι σημαντικό, πριν κλείσετε συμφωνία με κάποιους προμηθευτές, να ελέγξετε τη φήμη των προμηθευτών αυτών στην αγορά.

Δεύτερο κριτήριο είναι η τιμή. Το κόστος των προϊόντων σας πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να σας αφήνει περιθώρια κέρδους, χωρίς να υποβαθμιστεί η ποιότητα. Καλό θα ήταν να κάνετε μια έρευνα αγοράς, πριν συνεργαστείτε με κάποιους προμηθευτές, ώστε να συγκρίνετε τις τιμές τους σε σχέση με άλλους.

Τρίτο κριτήριο είναι η ασφάλεια και η σωστή τήρηση των κανόνων υγιεινής κατά την αποθήκευση και μεταφορά των προϊόντων. Αναλυτικότερα, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε, ότι οι προμηθευτές σας διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας, ότι φυλάσσουν και μεταφέρουν τα προϊόντα στις σωστές θερμοκρασίες, καθώς και ότι θα είναι τυπικοί στις ημερομηνίες παραγωγής και λήξης των προϊόντων αλλά και στις ημέρες και ώρες παράδοσής τους, φέροντας τον προβλεπόμενο ρουχισμό.

Εν κατακλείδι, ποιότητα, τιμή και σωστή συνεργασία είναι οι λέξεις – κλειδιά για να επιλέξετε τον καταλληλότερο – για την επιχείρηση σας – προμηθευτή.