Στα ξενοδοχεία χρησιμοποιούνται περισσότερο από κάθε άλλο τύπο κτιρίου σύμβουλοι σχεδιασμού λόγω της πληθώρας των ειδικών τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων που εμπεριέχονται στον τομέα της διαμονής. Περισσότερο από κάθε άλλο παράγοντα, όταν η παροχή πληροφοριών και η λήψη αποφάσεων και εγκρίσεων γίνεται γρήγορα, εξοικονομούνται χρόνος και χρήμα σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και κατασκευής.

πλάνο

Σε μια σύγχρονη κατασκευή ξενοδοχείου δεν μπορούν να αγνοηθούν τα συστήματα ξηράς δόμησης είτε αφορά νέα κατασκευή είτε ανακαίνιση. Ελευθερία στο πεδίο εφαρμογής, ταχύτητα εγκατάστασης, ασφάλεια και πλήθος σχεδιαστικών δυνατοτήτων είναι μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα των συστημάτων Knauf. Το Εγχειρίδιο Ξενοδοχειακού Σχεδιασμού Knauf προσφέρει για πρώτη φορά συγκεντρωμένες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την υλοποίηση ενός πετυχημένου ξενοδοχειακού έργου.

Στο εγχειρίδιο παρουσιάζονται οι απαιτήσεις και οι αντίστοιχες δυνατότητες εφαρμογής των συστημάτων ξηράς δόμησης Κnauf. Αναπτύσσονται ποικίλες λύσεις για οροφές, τοιχοποιίες, δάπεδα και εξωτερικές προσόψεις σε συνδυασμό με τυπικά τεχνικά δεδομένα. Η ακουστική και οι λύσεις παθητικής πυροπροστασίας αποτελούν πρωτίστης σημασίας ζητήματα στο σχεδιασμό κατασκευών τέτοιας ιδιαιτερότητας.

Το Εγχειρίδιο Ξενοδοχειακού Σχεδιασμού Knauf αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό για όσους εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων στα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης όλων ξενοδοχείων χωρίς περιορισμούς στην κατηγορία ή τον τύπο ξενοδοχείου.

Δείτε το Εγχειρίδιο Ξενοδοχειακού Σχεδιασμού Knauf