Επαγγελματικά Προγράμματα με Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση στον Τουρισμό και την Εστίαση σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο της Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Ο κύκλος εκπαίδευσης του DUAL Hellas αρχίζει το Νοέμβριο και το Επιμελητήριο έχει ήδη δεχθεί προσφορές για εργαζόμενους από γνωστούς ομίλους 4* και 5* ξενοδοχείων, μεταξύ των οποίων είναι οι: ALDEMAR RESORTS, AQUILA HOTELS & RESORTS και ATLANTICA HOTELS & RESORTS.

Οι θέσεις εκπαίδευσης θα διατεθούν σε εκπαιδευόμενους που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα DUAL Hellas και οι οποίοι κατά τους θερινούς μήνες θα απασχολούνται για περίπου 6 μήνες με πλήρη μισθό, επιδόματα, ασφάλιση και εργασιακά δικαιώματα.

Κατά τους χειμερινούς μήνες οι εκπαιδευόμενοι θα παρακολουθούν θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση που θα προσφέρεται από έμπειρους εισηγητές σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Η απασχόληση των εκπαιδευόμενων εντάσσεται στο σκέλος της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, που προβλέπεται στο μοντέλο της Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το περίγραμμα της οποίας προσδιορίζεται από το ίδιο το πρόγραμμα, προκειμένου κάθε εκπαιδευόμενος να αναπτύξει τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται στο επάγγελμα που έχει επιλέξει.

Το DUAL Hellas βασίζεται στην εμπειρία του Επιμελητηρίου από τη συμμετοχή του στο πιλοτικό έργο Διττής Εκπαίδευσης MENDI, κατά τη διάρκεια του οποίου εκπαιδεύτηκαν περίπου 145 νέοι και νέες, το 92% των οποίων εργάζεται σήμερα σε γνωστές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

‘Αλλωστε, το υψηλό επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει η Διττή Εκπαίδευση αναγνωρίστηκε από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αναζητούν νέους εκπαιδευόμενους κατά το ίδιο πρότυπο, προσφέροντάς τους πλήρη απασχόληση από τον πρώτο χρόνο εκπαίδευσής τους.

Όπως επισημαίνει ο γενικός διευθυντής του Επιμελητηρίου, Αθανάσιος Κελέμης «το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο προέβη στην προαναφερόμενη πρωτοβουλία, έχοντας διαπιστώσει τη μεγάλη ανάγκη του τουριστικού κλάδου σε εξειδικευμένο προσωπικό, με καλές επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες».

Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων απαιτείται:

    • Συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας.
    • Απολυτήριο Γυμνασίου. Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου θεωρείται πλεονέκτημα.
    • Γνώση αγγλικών σε επίπεδο τουλάχιστον Α2.

Γνώση σε άλλη ξένη γλώσσα (γαλλικά, γερμανικά, ρωσικά, αραβικά κ.ά.) θεωρείται πλεονέκτημα.

  • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε τουριστική επιχείρηση θεωρείται πλεονέκτημα.

Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του συνόλου του προγράμματος ενδείκνυται οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες καλούνται σε συνέντευξη.

Έναρξη Προγραμμάτων: Νοέμβριος

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εκπαίδευσης DUAL Hellas του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου είναι διαθέσιμες από το www.dual.com.gr, όπως και από τα τηλ. 217 000 2030 και 210 64 19 000, E-Mail: info@dual.com.gr