139470828_1464249284

Το σύστημα JIT (Just in time)

Τo σύστημα «Just in time» ή μεταφρασμένο ελληνικά «την τελευταία στιγμή» είναι ένας τρόπος οργάνωσης της παραγωγής με στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού αποθέματος που διατηρεί μια επιχείρηση. Βασική αρχή του συστήματος είναι ότι οι πρώτες και βοηθητικές ύλες παραγωγής αγοράζονται σε μικρές ποσότητες και μόνο στις περιπτώσεις που χρειάζονται. Επειδή η στάθμη των αποθεμάτων είναι πάντα σε χαμηλά επίπεδα, δεν υπάρχουν περιθώρια αντικατάστασης των υλικών, και η ποιότητα πρέπει να είναι πάντα υψηλή. Μια παρτίδα από ακατάλληλα υλικά (π.χ. κρέατα) μπορεί να μπλοκάρει τη λειτουργία ολόκληρου του εστιατορίου. Eτσι οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν μεγάλη ευσυνειδησία και αφοσίωση ώστε να εγγυώνται σταθερά υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές. Αντί να ελέγχεται η ποιότητα δειγματοληπτικά, ανάγεται σε άμεση ευθύνη όλων των ατόμων και των ομάδων που χειρίζονται το σύστημα.

Προμήθειες με το σύστημα JIT
Eνα από τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι ότι οι προμήθειες πρέπει να φτάνουν στην επιχείρηση σε μικρές ποσότητες, σε σύντομο χρόνο από τη στιγμή που θα παραγγελθούν και να χρησιμοποιούνται σχεδόν αμέσως. Αυτό βέβαια σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να έχει πρόσθετες δυσκολίες για το τμήμα προμηθειών της επιχείρησης και να απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και προσοχή.

Η εφαρμογή του συστήματος JIT απαιτεί από τις επιχειρήσεις αλλαγή στον τρόπο συνεργασίας με τους προμηθευτές και αποβλέπει στη δημιουργία σταθερών και αξιόπιστων σχέσεων με αυτούς, γιατί η μείωση των αποθεμάτων αφήνει την επιχείρηση εκτεθειμένη στον κίνδυνο της διακοπής των παραγωγικών της δραστηριοτήτων, λόγω της καθυστέρησης ή της κακής ποιότητας των προμηθειών.

Στόχος της επιχείρησης είναι η επίτευξη συμφωνιών με σταθερούς προμηθευτές, οι οποίοι πρέπει να ανταποκρίνονται με απόλυτη συνέπεια στις υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές του συστήματος. Η σχέση της επιχείρησης με τον προμηθευτή παύει να είναι μια σειρά μεμονωμένων οικονομικών συναλλαγών και γίνεται μια συνεχής συνεργασία, με ανταλλαγή πληροφοριών και πιθανή προσαρμογή των παραγωγικών διαδικασιών του προμηθευτή στις ανάγκες τις επιχείρησης. Η γρήγορη διακίνηση των πληροφοριών έχει πολύ μεγάλη σημασία και η  άμεση επικοινωνία αυτή εξασφαλίζει ότι οι διακυμάνσεις της ζήτησης γίνονται αμέσως αισθητές και η ανταπόκριση των προμηθευτών είναι η καλύτερη δυνατή. Η καθυστέρηση στη μετάδοση των πληροφοριών μπορεί να έχει καταστρεπτικές συνέπειες. Επειδή το επίπεδο των αποθεμάτων διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, η ανταπόκριση της επιχείρησης σε αυξομειώσεις της ζήτησης εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την ανταπόκριση των προμηθευτών.

Προϋποθέσεις εφαρμογής του συστήματος JIT
– Αποφασιστική υποστήριξη από τη διοίκηση
– Εκπαίδευση των εργαζομένων
– Ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων
– Ευελιξία των εργαζομένων
– Αυστηρός ποιοτικός έλεγχος σε κάθε στάδιο της παραγωγής
– Μελετημένες διαδικασίες (προμήθεια-παραγωγή-διάθεση )
– Ευελιξία των παραγωγικών διαδικασιών
– Aριστη επικοινωνία.

Πλεονεκτήματα του συστήματος JIT
– Μείωση του κόστους των αποθεμάτων
– Μείωση των απαιτήσεων σε χώρους αποθήκευσης
– Μείωση του εργατικού κόστους
– Καλύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών
– Αίσθημα ικανοποίησης των εργαζομένων
– Υψηλότερη παραγωγικότητα
– Υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές των παραγόμενων προϊόντων.

Πηγή: Supply.gr, o 1ος Online Οδηγός Προμηθευτών για την αγορά της Μαζικής Εστίασης και της Φιλοξενίας