Η διαχείριση εσόδων για μια επιχείρηση είναι στην πραγματικότητα η πώληση ενός προϊόντος στον κατάλληλο πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες του. Αντιστοίχως, στον ξενοδοχειακό κλάδο διαχείριση εσόδων σημαίνει «πώληση» του κατάλληλου δωματίου στον σωστό πελάτη, στον σωστό χρόνο και την αντίστοιχη τιμή, λαμβάνοντας υπόψη και τον δίαυλο επικοινωνίας- εφόσον αυτός ζητά προμήθεια.

Η σωστή διαχείριση εσόδων, επομένως, είναι απαραίτητη και αποτελεί σημαντικό εργαλείο μιας στρατηγικής marketing ενός ξενοδοχείου, ώστε να φτάσει την επιτυχία και την κερδοφορία. Σε έναν κλάδο που η προσφορά και η ζήτηση δεν είναι σταθερές η διαχείριση εσόδων βοηθά στην εξισορρόπηση αυτών των διακυμάνσεων.

Με αυτήν την διαδικασία γίνεται η σωστή προσαρμογή της προσφοράς και των τιμών των δωματίων με βάση την ζήτηση των επισκεπτών και τα ποσοστά πληρότητας ενός ξενοδοχείου.

Για να δημιουργηθεί, λοιπόν μια ολοκληρωμένη και αποδοτική στρατηγική διαχείρισης εσόδων είναι σημαντικό να μπορεί να μελετήσει συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης.

Ποσοστό πληρότητας: Το ποσοστό πληρότητας υπολογίζεται ως εξής: Συνολικός αριθμός μη διαθέσιμων δωματίων/ Συνολικό αριθμό διαθέσιμων δωματίων. Ο δείκτης αυτός μπορεί να μετρηθεί σε οποιαδήποτε χρονική βάση το επιθυμούμε εμείς.

Μέση διάρκεια διαμονής (ALOS): Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: Συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων / Συνολικό αριθμός κρατήσεων , και δείχνει ποια χρονική περίοδο έχετε κρατήσεις μεγαλύτερες της μιας διανυκτέρευσης.

Μέση ημερήσια τιμή (ADR): Αυτός ο δείκτης απόδοσης αποκαλύπτει ποιος είναι ο μέσος όρος χρημάτων που εισπράττει ένα ξενοδοχείο, καθημερινά ή μηνιαία. Το ADR υπολογίζεται με τον τύπο: Συνολικά έσοδα δωματίου / Συνολικό αριθμό διαθέσιμων δωματίων.

Έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR): Τύπος υπολογισμού: Συνολικά έσοδα δωματίου / Συνολικό αριθμό διαθέσιμων δωματίων. Μας δείχνει κατά πόσο ένα ξενοδοχείο επιτυγχάνει στην πλήρωση των δωματίων του.

Συνολικά έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (TRevPAR): Είναι κοντινός δείκτης απόδοσης με τα έσοδα ανά δωμάτιο με τη μόνη διαφορά ότι στον υπολογισμό δεν υπολογίζονται τα έσοδα ενός μεμονωμένου δωματίου αλλά τα συνολικά έσοδα όλου του ξενοδοχείου. Τύπος υπολογισμού:  Συνολικά καθαρά έσοδα / Συνολικό αριθμό διαθέσιμων δωματίων.

Οι συγκεκριμένοι δείκτες απόδοσης είναι πολύ σημαντικοί στη διαχείριση εσόδων ενός ξενοδοχείου. Η μελέτη αυτών των δεικτών μπορεί να βελτιώσει και να ενισχύσει την ξενοδοχειακή σας απόδοση και κατ’ επέκταση και τα κέρδη σας. Φυσικά, ο όγκος όλων των δεδομένων είναι μεγάλος αλλά το αποτέλεσμα θα σας αποζημιώσει.