Η λειτουργία ενός εστιατορίου δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Η διαχείριση ενός εστιατορίου είναι μια σοβαρή λειτουργία που απαιτεί δέσμευση, επιμέλεια, τακτοποίηση και κατανόηση. Μπορείτε να διευκολύνετε την εργασία σας αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας μια σειρά από λεπτομερή σχέδια, πολιτικές και διαδικασίες. Ως manager, είναι πάντα καλύτερο να εργάζεστε συναινετικά με το προσωπικό σας, οπότε κρατάτε σαφή επικοινωνία και βεβαιωθείτε ότι όλοι ενδιαφέρονται για το εστιατόριο και συμβάλλουν ενεργά για την επιτυχία του.

Υπάρχουν πολλά στάδια για τη σωστή λειτουργία και διεύθυνση ενός εστιατορίου με τα παρακάτω βήματα να είναι τα σημαντικότερα.

 1. Διαχείριση Προσωπικού Εστιατορίων

  Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας. Ένα σημαντικό μέρος της επιτυχούς διαχείρισης του εστιατορίου σας είναι η διαχείριση του προσωπικού σας και η διευκόλυνση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξής του. Ακόμη, εμπιστευθείτε το προσωπικό σας. Έχοντας έναν υγιή αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη δημιουργείται το κλειδί για την επιτυχή διαχείριση ενός εστιατορίου που μπορεί να λειτουργεί ομαλά χωρίς να παρακολουθείτε όλα τα μικρά πράγματα.

 2. Διαχείριση εστιατορίου μέρα με την μέρα

  Το πρώτο μέρος της διαχείρισης του εστιατορίου σας καθημερινά είναι να βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε πραγματικά όλες τις πολιτικές και τις διαδικασίες που έχετε. Αυτά τα σχέδια θα πρέπει να ενσωματωθούν στην πρακτική της λειτουργίας του εστιατορίου σας και να αποτελέσουν ένα σταθερό σημείο αναφοράς για να μπορέσετε να απευθυνθείτε. Ένα βασικό στοιχείο της διατήρησης ενός παραγωγικού εστιατορίου είναι να βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα καλά αποθηκευμένο και διατηρημένο απόθεμα. Επίσης, τηρείτε όλους τους κανονισμούς. Αυτό θα πρέπει να είναι αυτονόητο, αλλά πρέπει να διασφαλίσετε ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους σχετικούς κανονισμούς υγείας και ασφάλειας και ασφάλειας τροφίμων στην περιοχή σας.

 3. Αντιμετώπιση παραπόνων πελατών

  Ανεξάρτητα από το πόσο θαυμάσιο είναι το φαγητό και η εξυπηρέτησή σας, πιθανόν να βρεθείτε να λαμβάνετε περιστασιακά παράπονα από τους πελάτες σας. Πριν ασχοληθείτε με αυτά, προσπαθήστε να μπείτε στη νοοτροπία του πελάτη και δείτε το ως ευκαιρία να μάθετε και να βελτιώσετε την υπηρεσία σας. Ακούστε και ζητήστε συγγνώμη. Όταν λαμβάνετε μια καταγγελία το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να είστε σίγουροι ότι ακούτε προσεκτικά τι λέει ο πελάτης σας και αναγνωρίστε την καταγγελία της. Ως διευθυντής θα πρέπει να δείξετε ότι λαμβάνετε σοβαρά τις ανησυχίες της προσωπικά μιλώντας στον πελάτη στο τραπέζι.

 4. Ανάπτυξη στρατηγικών και διαδικασιών διαχείρισης

  Δημιουργήστε ένα σχέδιο διαχείρισης. Το πρώτο βήμα για την επιτυχή διαχείριση ενός εστιατορίου είναι η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης. Η διοίκηση και η οργάνωση της επιχείρησής σας πρέπει να αποτελούν μέρος του ευρύτερου επιχειρηματικού σας σχεδίου. Το τμήμα διαχείρισης πρέπει να αναφέρει σαφώς τις ευθύνες των αντίστοιχων τμημάτων της ομάδας διαχείρισης και τις διαδικασίες που χρησιμοποιείτε για να διατηρήσετε σαφή επικοινωνία και συνεργασία σε διάφορα μέρη της επιχείρησης.

ΠΗΓΗ: