Οι online κριτικές, ειδικά στο TripAdvisor, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για το ξενοδοχείο σας, καθώς η γνώμη των πελατών σας επηρεάζει και τους επίδοξους ταξιδιώτες που θέλουν να σας εμπιστευτούν για τη διαμονή τους.

Ποιες είναι, λοιπόν, οι δυο βασικές τεχνικές που πολλοί ξενοδόχοι αγνοούν;

 

Ρωτήστε, ρωτήστε, ρωτήστε!

Για να μάθετε τη γνώμη των πελατών σας πριν τη διαβάσετε Online, ρωτήστε και μάλιστα ζητήστε λεπτομέρειες!

«Πώς είναι η διαμονή σας;»

«Χρειάζεστε κάτι ιδιαίτερο στο δωμάτιο σας;»

«Πώς σας φαίνονται οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου μας».

Απλές αλλά ουσιαστικές ερωτήσεις.

Και φυσικά ζητήστε την ειλικρινή ακόμα και σκληρή κριτική από τους πελάτες σας, με ερωτήσεις όπως:

« Τι θα θέλατε να αλλάξει στο δωμάτιό σας;»

«Τι πιστεύετε πως μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;»

«Πώς θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει τη διαμονή σας ακόμα καλύτερη;».

Μη φοβάστε τις απαντήσεις, καθώς μέσα από την κριτική γίνεστε καλύτεροι. Με αυτές τις ερωτήσεις όχι μόνο θα δείξετε στους πελάτες σας ότι ενδιαφέρεστε, αλλά θα ξέρετε και τα αδύναμα σημεία σας.

Θυμίστε τους ότι θέλετε τη γνώμη τους!

Με το check-out οι πελάτες ξεχνούν αυτόματα το ξενοδοχείο και σκέφτονται το ταξίδι που ακολουθεί. Μη χάσουν τις βαλίτσες ή την πτήση τους, αν θυμήθηκαν να τα μαζέψουν όλα κλπ. Με άλλα λόγια, λίγοι έχουν τη διάθεση να κάνουν Online κριτική με το που φεύγουν από εσάς και  – δυστυχώς – είναι πιο πιθανό να κάνουν μόνο ένα πραγματικά αρνητικό σχολιασμό μέσα στη βιασύνη τους.

Γι’ αυτό, λοιπόν, μπορείτε να τους θυμίσετε ότι θέλετε τη γνώμη τους με ένα follow-up email ή με Review Cards ζητώντας τους να δημοσιεύσουν την κριτική τους στο TripAdvisor ή στο Facebook και ειδικά αν έχουν καλά σχόλια να κάνουν, να τους θυμίσετε να σας προτείνουν σε φίλους και να σας προτιμήσουν ξανά στο επόμενο ταξίδι τους.

Δείτε Ακόμη: Πώς να αυξήσετε τις online κριτικές του ξενοδοχείου σας!