του Ανέστη Τσινίδη*

Ο ατμός, η αέρια φάση δηλαδή του νερού, αποτέλεσε διαχρονικά εργαλείο του ανθρώπου ενώ υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για τη βιομηχανική επανάσταση (ατμομηχανή του James Watt). Στη σύγχρονη κοινωνία, ο ατμός έχει πολλές χρήσεις, π.χ. παστερίωση γάλατος, βιομηχανικά πλυντήρια, κλίβανοι, ατμοκαθαριστές, κ.α.

Μία από τις πιο σημαντικές χρήσεις του στην καθημερινότητά μας είναι και η απολυμαντική δράση του τόσο για τον σωστό καθαρισμό των χώρων μας, όσο και για την απολύμανση από ακάρεα, βακτήρια, μικρόβια και άλλους μικροοργανισμούς σε στρώματα και άλλες υφασμάτινες επιφάνειες. Η ιδανική λύση για χρήση του ατμού στον επαγγελματικό χώρο είναι μέσω ενός δυνατού ατμοκαθαριστή. Η συμβολή και η απολυμαντική ισχύς του ατμού έχει αναγνωριστεί και από τον ίδιο το νομοθέτη ο οποίος στο Κριτήριο 4.27 «Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση» έχει θέσει ως απαραίτητο κριτήριο για τα τουριστικά καταλύματα που διαθέτουν αστέρια την ύπαρξη και χρήση του ατμοκαθαριστή.

Η επιφυλακτική στάση πολλών σε σχέση με τον καθαρισμό στρωμάτων οφείλεται στον αρκετά διαδεδομένο μύθο σχετικά με την απολύμανση στρωμάτων με ατμοκαθαριστή, μύθος που αναφέρεται στην υγρασία που παράγει ο ατμοκαθαριστής και μπορεί να περάσει στο στρώμα. Η αλήθεια είναι ότι ένας δυνατός ατμοκαθαριστής με υψηλή πίεση και θερμοκρασία παρέχει ξηρό ατμό, ατμό που απολυμαίνει χωρίς να υγραίνει τις επιφάνειες.

Για να γίνει ακόμη πιο κατανοητός ο υπέρθερμος ατμός, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η πιο χρήσιμη ιδιότητα του ατμού είναι η σχέση μεταξύ πίεσης και θερμοκρασίας. Σε κανονικές συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης (1 atm), ατμός παράγεται στους 100°C. Όσο μεγαλύτερη είναι η πίεση ( >1 bar ), σε τόσο μεγαλύτερη θερμοκρασία γίνεται η παραγωγή του ατμού.

Περαιτέρω προσθήκη θερμότητας χωρίς αύξηση πίεσης,  καθιστά τον ατμό υπέρθερμο. Ο υπέρθερμος ατμός έως 180°C είναι τελείως ξηρός, έχοντας ίδια πίεση αλλά μεγαλύτερη θερμοκρασία, έτσι παρέχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στην καταπολέμηση όλων των παρασιτικών μικροοργανισμών (κοριοί, ακάρεα, βακτήρια, ψύλλοι, ψείρες, μικρόβια, κ.α.). Ο υπέρθερμος ατμός είναι ικανός να εξοντώσει ενήλικους μικροοργανισμούς, τις προνύμφες, αλλά και τα αυγά τους, προκαλώντας τους θερμικό σοκ.

Ο ατμός ήταν, είναι και θα είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία οικολογικού καθαρισμού, παρέχοντας τα καλύτερα αποτελέσματα χωρίς την επιβάρυνση χημικών ουσιών. Εκμεταλλευτείτε κι εσείς τις απολυμαντικές του ιδιότητες για τον επαγγελματικό σας χώρο.

(*) Τσινίδης Ανέστης,
IRON VAP
www.iron-vap.gr

Άρθρο από το Hotel Design Magazine and Guide Winter 2019!

Διαβάστε εδώ το τεύχος:

https://www.hoteldesign.gr/hotel-design-news/hotel-design-magazine-and-guide-no-24/

ΠΗΓΗ: