Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε προχωρά σε έκτακτη χρηματική επιβράβευση ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ συνολικού κόστους για την επιχείρηση, η οποία θα καταβληθεί σε όλους τους εργαζόμενους των Ξενοδοχείων Μεγάλη Βρεταννία, King George και Athens Capital.

Ειδικότερα, ο βασικός μέτοχος της εταιρείας και η Διοίκηση της ΛΑΜΨΑ ανακοίνωσε τη χορηγία πρόσθετης καθαρής μετά από φόρους και κρατήσεις αμοιβής ύψους 1.000€ για όλους τους εργαζόμενους των τριών κεντρικών ξενοδοχείων της Αθήνας ανεξαιρέτως στηρίζοντας έμπρακτα και ταυτόχρονα επιβραβεύοντας τις αδιάλειπτες προσπάθειες που καταβάλλουν καθημερινά και υπό την πίεση της υψηλής τουριστικής περιόδου προκειμένου να διασφαλίσουν την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών φιλοξενίας και επαγγελματισμού.

Για τη ΛΑΜΨΑ Α.Ε, μια εταιρία με μακρόχρονη ιστορία στον τομέα της φιλοξενίας, ο έπαινος και η αναγνώριση του προσωπικού αποτελούν σταθερές αξίες του τρόπου λειτουργίας της. Η χάραξη κοινής πορείας και η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους υπαλλήλους της είναι από τα θεμελιώδη στοιχεία που διατηρούν τη ΛΑΜΨΑ στην κορυφή του τουριστικού κλάδου και για δεύτερη συνεχή χρονιά μεταξύ των δέκα πλέον ελκυστικών εργοδοτών της Ελλάδας βάσει των στοιχείων της πρόσφατης έρευνας Employer Brand της Randstad. Οι δεσμοί αυτοί είναι η κινητήριος δύναμη για μελλοντικές επιτυχίες και διακρίσεις τόσο για την εταιρεία όσο και για τους ίδιους τους εργαζόμενους που ξεχωρίζουν για τις δεξιότητές τους και τα επιτεύγματα τους σε τοπικό και διεθνές επίπεδο συνεισφέροντας στο όραμά της εταιρείας και προάγοντας την ελληνική φιλοξενία.