Αύξηση Κύκλου Εργασιών 16% στα €4.049 εκατ. (+3,8% οργανική ανάπτυξη / LFL) 

Αύξηση EBITDA 14.8% στα €825 εκατ. (+5.9% οργανική αύξηση LFL)

Οι Επαναλαμβανόμενες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές διαμορφώθηκαν σε €434 εκατ.

Καθαρά Κέρδη Ομίλου €464 εκατ. 

327 ξενοδοχεία και 45.108 δωμάτια προστέθηκαν

Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών €600 εκατ. το 2020 και €400 εκατ. το 2021


O Sébastien Bazin, Πρόεδρος και CEO της Accor σχολίασε:

“Ο Όμιλος κατέγραψε επιδόσεις ρεκόρ και για την οικονομική χρήση 2019. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, υπό το πρίσμα ενός δύσκολου μακροοικονομικού περιβάλλοντος και βασίζεται στον επιτυχημένο επιχειρησιακό μετασχηματισμό και την παράλληλη αναπτυξιακή μας πορεία. 

Σήμερα, οι δραστηριότητες της Accor είναι περισσότερο πολύπλευρες από κάθε άλλη φορά και ο Όμιλος αποτελεί ένα ολοκληρωμένο asset-light group. Συνεχίζουμε την υλοποίηση της στρατηγικής μας, παραμένοντας προσηλωμένοι στον σχεδιασμό μας και στη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για την Κίνα, η σκέψη μας είναι δίπλα στον κινεζικό λαό, τα στελέχη μας, τους πελάτες μας και τους συνεργάτες μας στη χώρα. Καθώς διαχειριζόμαστε δυναμικά την κατάσταση στην περιοχή, η προσοχή μας είναι στραμμένη στα θεμελιώδη μεγέθη, τα οποία αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του επιχειρηματικού μας μοντέλου: η αριστεία των 300.000 στελεχών μας, τα ισχυρά brands μας, τα ιδιαίτερα αποτελεσματικά εργαλεία διανομής και τα προγράμματα ανταμοιβής μας, η εδραιωμένη ηγετική μας θέση σε ελκυστικές επιχειρηματικά αγορές και η ιδιαίτερα ισχυρή οικονομική μας θέση. Αξιοποιώντας τα ανωτέρω, είμαστε σίγουροι για τη δυνατότητά μας να πετύχουμε τους αναπτυξιακούς μας στόχους και να ενισχύσουμε τις βιώσιμες αποδόσεις για τους μετόχους μας”. 

Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2019 επιβεβαιώνουν τη δύναμη του asset-light μοντέλου μας. Η εταιρεία πέτυχε τους στόχους της παρά το αβέβαιο περιβάλλον. Έχοντας προσθέσει αριθμό ρεκόρ 45.108 δωματίων (327 ξενοδοχεία) σε οργανική βάση κατά τη διάρκεια της χρονιάς, συμπεριλαμβανομένων 12.954 δωματίων (65 ξενοδοχεία) στον πολυτελή κλάδο, η Αccor στις 31 Δεκεμβρίου 2019, είχε ένα portfolio 739.537 δωματίων (5.036 ξενοδοχεία) και 208.000 δωμάτια (1.206 ξενοδοχεία) στο pipeline, εκ των οποίων το 76% σε ανερχόμενες αγορές.

Ισχυρή ανάπτυξη ενοποιημένου κύκλου εργασιών 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τη χρήση 2019 διαμορφώθηκε σε €4.049 εκατ. σημειώνοντας οργανική αύξηση (Like-for-like) κατά 3,8% και αυξημένος κατά 16% σε σχέση με τη χρήση 2018. 

Ο κύκλος εργασιών της περιόδου αντικατοπτρίζει τους ακόλουθους παράγοντες: 

  • Οι μεταβολές στην ενοποίηση (εξαγορές και πωλήσεις) είχαν θετική επίδραση ύψους €380 εκατ. (+10,9%), κυρίως λόγω της συνεισφοράς των brands Mantra and Mövenpick.
  • Οι συναλλαγματικές διαφορές είχαν θετική επίδραση €48 εκατ. (+1,4%), κυρίως λόγω του δολαρίου ΗΠΑ (€50 εκατ.).
Eκατ. € 2018 (1) 2019 Μεταβολή
(δημοσιευμένα μεγέθη)
Μεταβολή
(LFL)(2)
HotelServices 2.644 2.894 +9,5% +4,6%
Hotel Assets 751 1.077 +43,4% +2,9%
New Businesses  149 159 +7,2% +3,8%
Holding & Intercos (54) (81)             N/A                     N/A
TOTAL 3.490 4.049 +16,0% +3,8%