Η Marriott International, Inc. ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2020, τα οποία επηρεάστηκαν δραματικά από την παγκόσμια πανδημία του COVID-19 και τις προσπάθειες περιορισμού της.

Τους τελευταίους μήνες φαίνεται ο αντίκτυπος του COVID-19 να εξαπλώνεται σε ολόκληρη την επιχείρηση της Marriott με άνευ προηγουμένου τρόπο. Το Worldwide RevPAR1 ξεκίνησε τη χρονιά με ισχυρό 4,6% ρυθμό ανάπτυξης για τον Ιανουάριο, εξαιρουμένης της Κίνας όπου το COVID-19 είχε ήδη επηρεάσει τα αποτελέσματα. Για τους πρώτους δύο μήνες του έτους, το παγκόσμιο RevPAR αυξήθηκε κατά 3,2%. Καθώς ο covid-19 εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο, η Marriott International είδε παγκόσμια τον δείκτη RevPAR να πέφτει απότομα και τον Απρίλιο μειώθηκε κατά περίπου 90 τοις εκατό. Αυτή τη στιγμή, περίπου το ένα τέταρτο των παγκόσμιων ξενοδοχείων της αλυσίδας είναι κλειστά.

Συνοπτικά:

  • Το πρώτο τρίμηνο του 2020 συγκριτικά με το αντίστοιχο του 2019, ο δείκτης RevPAR μειώθηκε κατά 22,5% παγκοσμίως, 30,4% εκτός της Βόρειας Αμερικής και 19,5% στη Βόρεια Αμερική.
  • Το πρώτο τρίμηνο σημείωσε στο EPS, υπήρξε μεταβολή, καθώς ανήλθε σε 0,09 $, σε σύγκριση με 1,09 $ το προηγούμενο τρίμηνο. Το προσαρμοσμένο EPS του πρώτου τριμήνου ανήλθε στα 0,26 $, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019 των 1,41 $.
  • Το πρώτο τρίμηνο ανέφερε ότι τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 31 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 375 εκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος. Το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα στο πρώτο τρίμηνο ανήλθε σε 85 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα στο πρώτο τρίμηνο του 2019 ύψους 482 εκατομμυρίων $.
  • Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 442 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το προσαρμοσμένο πρώτο τρίμηνο 2019 του EBITDA ύψους 821 εκατομμυρίων $. Το προσαρμοσμένο EBITDA του πρώτου τριμήνου 2020 περιελάμβανε 79 εκατομμύρια δολάρια έξοδα επισφαλών χρεογράφων και αποθεματικά εγγύησης.
  • Η εταιρεία πρόσθεσε περισσότερα από 14.500 δωμάτια παγκοσμίως κατά το πρώτο τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένων περίπου 2.100 δωματίων που μετατράπηκαν και αποκτήθηκαν από ανταγωνιστικές μάρκες και περίπου 7.200 δωματίων σε διεθνείς αγορές. Τα δωμάτια αυξήθηκαν 4,4% σε περίπου ένα χρόνο.
  • Στο τέλος του τριμήνου, ο παγκόσμιος αγωγός ανάπτυξης της Marriott ανήλθε σε 3.050 ξενοδοχεία και σχεδόν 516.000 δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 24.000 δωματίων που έχουν εγκριθεί και αναμένεται να αποκτηθούν από τον όμιλο, αλλά δεν έχουν ακόμη υπογραφεί συμβόλαια. Πάνω από 230.000 δωμάτια στον αγωγό βρίσκονταν υπό κατασκευή μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου.
  • Η εταιρεία εξέδωσε μετοχές 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Απρίλιο του 2020 και συγκέντρωσε 920 εκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετη ρευστότητα μέσω τροποποιήσεων στις συμβάσεις πιστωτικών καρτών της μάρκας στις αρχές Μαΐου 2020. Συμπεριλαμβανομένων αυτών των αυξήσεων κεφαλαίου, η καθαρή ρευστότητα της εταιρείας αυξήθηκε σε περίπου 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια (μέχρι τις 8 Μαΐου).