Η Hyatt Hotels Corporation ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2018.

Hyatt Hotels

Το καθαρό εισόδημα που αποδόθηκε στην Hyatt ήταν 44 εκατομμύρια δολάρια ή 0,40 δολάρια ανά μετοχή, το τέταρτο τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με 213 εκατομμύρια δολάρια ή 1,75 δολάρια ανά μετοχή, το τέταρτο τρίμηνο του 2017. Το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα που αποδόθηκε στην Hyatt ήταν 69 εκατομμύρια δολάρια ή 0,62 δολάρια ανά μετοχή, το δ’ τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με 6 εκατομμύρια δολάρια ή 0,06 δολάρια ανά μετοχή, το τέταρτο τρίμηνο του 2017.

Ο Mark S. Hoplamazian, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Hyatt Hotels Corporation, δήλωσε: “Είχαμε ένα πολύ ισχυρό 2018 που οδήγησε σε ένα ακόμη έτος διψήφιου ρυθμού αύξησης των τελών διαχείρισης και franchising, σχεδόν αντισταθμίζοντας την πτώση των κερδών στο ιδιόκτητο και μισθωμένο μας τμήμα , που προέκυψαν από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων άνω των $ 1.0 δις. Είχαμε ολοκληρώσει επιτυχώς την εξαγορά της εταιρείας Two Roads Hospitality LLC, προσθέτοντας πέντε νέα εμπορικά σήματα στο χαρτοφυλάκιο της Hyatt και σημαντικές μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης”.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου 2018 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 έχουν ως εξής:

 • Τα καθαρά έσοδα μειώθηκαν κατά 79,2% στα 44 εκατομμύρια δολάρια.
 • Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 5,0% στα 182 εκατ. δολάρια, αυξημένο κατά 6,8% σε σταθερό νόμισμα.
 • Τα συγκρίσιμα περιουσιακά περιθώρια λειτουργικών και μισθωμένων ξενοδοχείων αυξήθηκαν 240 μονάδες βάσης στο 25,1%.
 • Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA αυξήθηκε κατά 280 μονάδες βάσης στο 28,7% σε σταθερό νόμισμα.

Συνολικά, τα οικονομικά αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2018 σε σχέση με το οικονομικό έτος 2017 έχουν ως εξής:

 • Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 97,5% στα 769 εκατομμύρια δολάρια.
 • Το προσαρμοσμένο EBITDA μειώθηκε κατά 1,9% στα 777 εκατ. Δολάρια, μειωμένο κατά 1,7% σε σταθερό νόμισμα, αντανακλώντας σημαντική δραστηριότητα συναλλαγών.
 • Το συγκρίσιμο Σύστημα RevPAR στο σύνολο του συστήματος αυξήθηκε κατά 3,1%, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης κατά 3,6% σε συγκρίσιμα ιδιόκτητα και μισθωμένα ξενοδοχεία.
 • Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA αυξήθηκε κατά 190 μονάδες βάσης σε 30,9% σε σταθερό νόμισμα.
 • Η αύξηση των δωματίων ήταν 13,6% το 2018, σε σύγκριση με αύξηση 7,0% το 2017. Εξαιρουμένης της εξαγοράς της Two Roads Hospitality LLC, η αύξηση των δωματίων ήταν 7,2%.
 • Την 31η Δεκεμβρίου 2018, ο αγωγός της Εταιρείας αποτελείται από περίπου 445 ξενοδοχεία, ή περίπου 89.000 δωμάτια. Αυξημένα, επομένως, τα στοιχεία αυτά σε σύγκριση με τα περίπου 330 ξενοδοχεία ή περίπου 70.000 δωμάτια από τις 31 Δεκεμβρίου 2017.
 • Η Εταιρεία εξαγόρασε 12.723.895 μετοχές για 966 εκατομμύρια δολάρια το 2018, σε σύγκριση με 12.186.308 μετοχές έναντι 723 εκατομμυρίων δολαρίων το 2017.