του Λάμπρου Καραγεώργουnaftemporiki.gr*

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και επιστροφή στην κερδοφορία κατέγραψε στη χρήση 2017 έναντι του 2016 η Ιονική Ξενοδοχειακή -στην οποία ανήκει το ξενοδοχείο Hilton Αθηνών-, ως αποτέλεσμα της ανοδικής πορείας του τουριστικού ρεύματος στην Αθήνα. Το Hilton Athens, όπως και όλα τα ξενοδοχεία πολυτελείας, είδε τα μεγέθη του να κινούνται ανοδικά, τάση που συνεχίζεται και κατά το τρέχον έτος. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις ξενοδοχειακών παραγόντων το πρώτο εξάμηνο του 2018 η πληρότητα δωματίων στην αγορά ξενοδοχείων πολυτελείας της Αθήνας αυξήθηκε κατά 3,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2017, διαμορφώνοντας τον δείκτη στο 72,5% έναντι 69,9% το 2017. Η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία αυξήθηκε κατά 9,7% έναντι του 2017, φτάνοντας τα 164,56 ευρώ έναντι 149,95 ευρώ.

Η βελτίωση της τουριστικής Αθήνας εκτιμάται ότι επιδρά και στις διαπραγματεύσεις που είναι ακόμη σε εξέλιξη και αφορούν τη συνέχιση ή όχι της συνεργασίας της Ιονικής Ξενοδοχειακής με την Hilton International. Μια συνεργασία που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί, με την επιλογή όμως μέσα από το portfolio της διεθνούς αλυσίδας που θα σηματοδοτεί και την αναβάθμιση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

Η διοίκηση της εταιρείας, αναφερόμενη στα αποτελέσματα του 2017, σημειώνει ότι διαμορφώθηκαν σε ικανοποιητικό επίπεδο και αντανακλούν την αύξηση των διανυκτερεύσεων στην ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας το 2017 κατά 1% έναντι του 2016. Σε ετήσια βάση η πληρότητα δωματίων αυξήθηκε κατά 4,5% το 2017, ενώ συγχρόνως αύξηση κατέγραψε σε ετήσια βάση και η μέση τιμή δωματίων κατά 5,84%. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 32,2 εκατ. ευρώ έναντι 29,0 εκατ. ευρώ το 2016, καταγράφοντας αύξηση 11,03% έναντι του 2016. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των διανυκτερεύσεων στον συνεδριακό τουρισμό και τον τουρισμό αναψυχής. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 7,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,2 εκατ. ευρώ το 2016. Τέλος, η εταιρεία εμφάνισε κέρδη μετά φόρων ύψους 0,38 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν.

Από την έκθεση της διοίκησης προκύπτει ότι τα έσοδα δωματίων αυξήθηκαν στα 20,712 εκατ. ευρώ από 18,358 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ενώ τα έσοδα από τρόφιμα αυξήθηκαν ελαφρώς, στα 5,36 εκατ. ευρώ από 5,06 εκατ. ευρώ το 2016, και τα έσοδα από ποτά παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμα, καθώς κινήθηκαν στα 2,7 εκατ. ευρώ και τις δύο χρονιές. Κατά την κλειόμενη χρήση οι διανυκτερεύσεις παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 6,68% σε σχέση με τη συγκριτική χρήση.

Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο στο: naftemporiki.gr