• Τουριστικό προϊόν με σταθερή ανάπτυξη την περίοδο 2015-2019 (89,0 εκατ. ταξίδια το 2019 | 7,4% ρυθμό ανάπτυξης ανά έτος)
  • Bασικοί προορισμοί (2019): Γερμανία (10,8%), ΗΠΑ (7,6%), Κίνα (7,0%), Μεξικό (4,8%) και Γαλλία (4,7%)
  • Βασικά κανάλια διανομής: εξειδικευμένοι (specialist) tour operators όπως π.χ. BCD travel και CWT, Professional Congress Organizers (PCOs) και εξειδικευμένοι (specialists) OTAs όπως π.χ. Ctrip και Travel
    leaders
  • Βασικές τάσεις / βέλτιστες πρακτικές: αύξηση του αριθμού των «υβριδικών εκδηλώσεων», υψηλή χρήση νέων και έξυπνων τεχνολογιών, συνδυασμός επαγγελματικών ταξιδιών με ταξίδια ανταμοιβής και
    αναψυχής, καινοτόμοι συνεδριακοί χώροι με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, προβολή & προώθηση των προορισμών MICE μέσω της λειτουργίας συνεδριακών γραφείων
  • Η πανδημία του COVID-19 αναμένεται να επιδράσει αρνητικά τη ζήτηση για επαγγελματικά ταξίδια με τις εταιρείες να εστιάζουν σε μικρότερα συνέδρια και κοντινούς προορισμούς

Η ζήτηση του MICE εμφάνισε ανάπτυξη την τελευταία τετραετία (CAGR 7,4%), με την Γερμανία να αποτελεί το δημοφιλέστερο προορισμό. Οι επιπτώσεις του νέου Κορωνοϊού COVID−19 και οι τεχνολογικές εξελίξεις αναμένεται να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις του κλάδου στον επανασχεδιασμό των προϊόντων και των στρατηγικών τους.

Η πανδημία του COVID-19 αναμένεται να επιδράσει αρνητικά τη ζήτηση για επαγγελματικά ταξίδια με τις εταιρείες να εστιάζουν σε μικρότερα συνέδρια και κοντινούς προορισμούς.

Βασικά κανάλια διανομής
• Eξειδικευμένοι (specialist) tour operators όπως π.χ. BCD travel και CWT
• Professional Congress Organizers (PCOs)
• Eξειδικευμένοι (specialists) OTAs όπως π.χ. Ctrip και Travel leaders
Βασικές τάσεις
• Aύξηση του αριθμού των «υβριδικών εκδηλώσεων»
• Yψηλή χρήση νέων και έξυπνων τεχνολογιών
• Συνδυασμός επαγγελματικών ταξιδιών με ταξίδια ανταμοιβής και αναψυχής
• Καινοτόμοι συνεδριακοί χώροι με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές
• Προβολή & προώθηση των προορισμών MICE μέσω της λειτουργίας συνεδριακών
γραφείων

Ενδεικτικά επιτυχημένα παραδείγματα
Το παράδειγμα της Λισαβώνας
Το παράδειγμα της Βαρκελώνης
Το παράδειγμα του Παρισιού

ΠΗΓΗ: Μελέτη «Ελληνικός Τουρισμός 2030 | Σχέδια Δράσης», με τίτλο «Προϊόντα και Αγορές», που εκπονήθηκε από την κοινοπραξία εταιρειών Deloitte – Remaco για λογαριασμό του ΙΝΣΕΤΕ: 
insete.gr/wp-content/uploads/2021/12/21-12_Proionta-Agores-Executive_Summary.pdf