• ΑΝAΚΑΜΨΗ ΣΤΟ REVPAR ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ
  • ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ OPERATING SENSITIVITY
  • ΘΕΤΙΚΟ CASH FLOW ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
  • ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 36% ΣΕ €2,204 ΕΚΑΤΟMΜΥΡΙΑ (+34% LFL)
  • ΘΕΤΙΚΟ EBITDA ΣΤΑ €22 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
  • NET PROFIT GROUP SHARE ΣΤΑ €85 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

Ο Sébastien Bazin, Πρόεδρος και CEO της Accor, δήλωσε:
“Παρά τη δύσκολη έναρξη του έτους λόγω των γενικών υγειονομικών περιορισμών, το 2021 κατέδειξε
από την άνοιξη σημαντικές βελτιώσεις στον κλάδο μας, με τις τάσεις να σημειώνουν ανοδική πορεία
κάθε μήνα, μέχρι τον Δεκέμβριο. Οι σταθερές επιδόσεις μας επιτεύχθηκαν χάρη στη δύναμη των
brands μας, την οικονομική μας πειθαρχία και τις εξαιρετικές προσπάθειες των ομάδων μας που
καθόλη τη διάρκεια του έτους επέδειξαν αποφασιστικότητα, επιμονή και γενναιοδωρία. Χάρη στην
κινητοποίησή τους, βγαίνουμε από την κρίση αυτή δυνατότεροι έχοντας κερδίσει μερίδια αγοράς σε
όλες τις βασικές μας περιοχές. Επιπλέον, το pipeline μας εξακολουθεί να γνωρίζει άνθιση με το Luxury
& Upscale segment να αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% των μελλοντικών ανοιγμάτων, αύξηση της
τάξης των 12 μονάδων τα τελευταία τέσσερα έτη. Καθώς η επιθυμία για αποδράσεις και για την
επανέναρξη των ταξιδιών δεν ήταν ποτέ δυνατότερη, βρισκόμαστε ήδη στον σωστό δρόμο ώστε να
αξιοποιήσουμε την ανάκαμψη αυτή στο έπακρο σε όλες μας τις αγορές. Το 2022 θα συνεχίσουμε να
κάνουμε πράξη το όραμά μας για ολοένα και περισσότερο βιωματικό και βιώσιμο τουρισμό με γνώμονα
την εμπειρία και τη διευκόλυνση που παρέχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες. Eφοδιασμένοι με τις
δυνάμεις αυτές, εμπιστευόμαστε την ικανότητά μας να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για τους
συνεργάτες καθώς και τους μετόχους μας”.
Από τον Απρίλιο του 2021, η Accor παρουσιάζει συνεχή ανάκαμψη, με το RevPAR να βελτιώνεται κάθε
μήνα. Αυτή η βελτίωση στη ζήτηση σημαίνει ότι οι μέσες τιμές δωματίων σε πολλούς προορισμούς στα
τέλη του 2021 πλησίασαν, και σε πολλές περιοχές ξεπέρασαν, ακόμα και τα προ Covid-19 επίπεδα.
Παρόλο που οι συνέπειες της πρωτοφανούς αυτής κρίσης που σχετίζεται με την πανδημία της
Covid-19 δεν έχουν ακόμα εξαλειφθεί πλήρως, όλες οι αγορές του Ομίλου φαίνεται να βρίσκονται σε
σταθερή πορεία ώστε να επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα. Με την εξάπλωση της μετάλλαξης
Όμικρον, ο Ιανουάριος σηματοδότησε μια παύση στη μηνιαία βελτίωση του RevPar που
παρατηρούνταν από τον Απρίλιο, ο Φεβρουάριος όμως διαφαίνεται ήδη ως σημείο αναστροφής. Κατά
της διάρκεια του 2021, η Accor εγκαινίασε 288 ξενοδοχεία, που αντιπροσωπεύουν 41.000 δωμάτια, με
αποτέλεσμα ένα net growth του δικτύου της κατά 3% στη διάρκεια της δωδεκάμηνης περιόδου. Στα
τέλη Δεκεμβρίου 2021, ο Όμιλος είχε στο χαρτοφυλάκιο του 777.714 δωμάτια (5.298 ξενοδοχεία) και
στο pipeline του 214.000 δωμάτια (1.218 ξενοδοχεία).
Το 2022 ο Όμιλος αναμένει net unit growth της τάξεως του 3.5%.

Ενοποιημένα έσοδα
Το 2021, ο Όμιλος ανέφερε ενοποιημένα έσοδα €2,204 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 34% σε likefor-
like επίπεδο, έναντι του οικονομικού έτους 2020. Ανά δραστηριότητα, η ανάπτυξη αυτή αναλύεται
σε 36% αύξηση για τις υπηρεσίες HotelServices και 29% για το Hotel Assets & Other. Παρέχοντας μια
σύγκριση με το RevPAR (που παρουσιάζεται ως η αλλαγή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2019 στο
δελτίο αυτό), η like-for-like πτώση εσόδων σε σχέση με το οικονομικό έτος 2019 είναι (42%).
Οι αλλαγές στο εύρος της ενοποίησης (εξαγορές και πωλήσεις) συνέβαλαν θετικά με €47 εκατ., που
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πλήρη ενοποίηση της sbe από το 4ο τρίμηνο του 2020.
Οι συναλλαγματικές επιδράσεις είχαν αρνητικό αντίκτυπο ύψους €13 εκ., κυρίως λόγω του δολαρίου
ΗΠΑ (-4%).

HotelServices
Το segment HotelServices, το οποίο περιλαμβάνει αμοιβές από Management & Franchise (M&F)
καθώς και από Υπηρεσίες προς Ιδιοκτήτες (Services to Owners), κατέγραψε έσοδα €1,582 εκατ.
αυξημένα κατά 36% σε like-for-like επίπεδο σε σχέση με το οικονομικό έτος 2020, μειωμένο κατά
46% σε like-for-like επίπεδο σε σχέση με το οικονομικό έτος 2019. Αυτή η αύξηση αντανακλά τη
γρήγορη ανάκαμψη κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Τα έσοδα Management & Franchise (M&F) ανήλθαν σε €518 εκατ., αυξημένα κατά 74% σε likefor-
like επίπεδο σε σχέση με το οικονομικό έτος 2020, μειωμένα κατά 51% σε like-for-like επίπεδο σε
σχέση με το οικονομικό έτος 2019, με τις περιφερειακές επιδόσεις να συσχετίζονται με τις εξελίξεις
στην υγειονομική κρίση στις αντίστοιχες χώρες. Γενικά, η εντονότερη μείωση στα έσοδα Μ&F σε
σύγκριση με το RevPAR (κατά 46%) το οικονομικό έτος 2021 σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2019
μπορεί να αποδοθεί στην έντονη μείωση των incentive fees με βάση το λειτουργικό περιθώριο
κέρδους του ξενοδοχείου που προκύπτει από τα συμβόλαια management.
(1) Like-for-like: με σταθερά δεδομένα ενοποίησης και συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Το ενοποιημένο RevPAR μειώθηκε συνολικά κατά 46% το 2021 σε σύγκριση με το οικονομικό έτος
2019. Αυτή η μείωση αντανακλά ένα περιβάλλον που διαταράχθηκε από την αναζωπύρωση της
πανδημίας Covid-19, παρά την αξιοσημείωτη βελτίωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα
παγκοσμίως από τον Απρίλιο του 2021.
Η Νότια Ευρώπη, στη βάση και των επιδόσεων της Γαλλίας, σημείωσε πτώση (41%) στο RevPAR
κατά το οικονομικό έτος 2021 σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2019. Αυτός ο αριθμός δείχνει μια
αξιοσημείωτη διαδοχική βελτίωση σε αυτόν τον δείκτη ο οποίος μειώθηκε κατά “μόνο” 17% κατά το
τελευταίο τρίμηνο (δηλαδή +7 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου τριμήνου).
• Στη Γαλλία το RevPAR μειώθηκε κατά 39% το οικονομικό έτος 2021 σε σχέση με το
οικονομικό έτος 2019. Η ισχύς της εγχώριας ζήτησης τουρισμού αναψυχής επέτρεψε την
ανάκτηση των επιπέδων δραστηριότητας στην επαρχία από το καλοκαίρι (το RevPAR3
μειώθηκε κατά 27% το οικονομικό έτος 2021 σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2019 με
μέσες τιμές αντίστοιχες με αυτές που παρατηρήθηκαν το 2019). Τους επόμενους μήνες, η
επιστροφή των business ταξιδιωτών (κυρίως intra-company events) ωφέλησε την περιοχή
του Παρισιού με το RevPAR να έχει μειωθεί κατά 56% για το οικονομικό έτος 2021 σε
σύγκριση με το οικονομικό έτος 2019.
• Στην Ισπανία, το RevPAR μειώθηκε κατά 52% το οικονομικό έτος 2021 σε σύγκριση με το
οικονομικό έτος 2019 με ισχυρή ανάκαμψη από τον Ιούνιο.
Η Βόρεια Ευρώπη παρουσίασε πιο μέτρια διαδοχική βελτίωση (+2 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ του
τρίτου και τέταρτου τριμήνου) και έκλεισε το 2021 με πτώση του RevPAR (57%) σε σύγκριση με το
2019.
• Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το RevPAR μειώθηκε κατά 49% το οικονομικό έτος 2021 σε
σύγκριση με το οικονομικό έτος 2019 με τη δομή της ανάκαμψης παρόμοια με αυτή που
παρατηρήθηκε στη Γαλλία. Οι περιφερειακές πόλεις (34% για το οικονομικό έτος 2021 σε
σχέση με το οικονομικό έτος 2019) επωφελήθηκαν από τη ζήτηση εγχώριου τουρισμού
αναψυχής με τις μέσες τιμές υψηλότερες από αυτές που παρατηρήθηκαν το 2019. Το
Λονδίνο, που εξαρτάται περισσότερο από διεθνείς επισκέπτες, είδε το RevPAR να μειώνεται
κατά 63%.
• Στη Γερμανία, όπου οι υγειονομικοί περιορισμοί ήταν αυστηρότεροι σε σύγκριση με τις
γειτονικές χώρες, το RevPAR μειώθηκε κατά 66% το οικονομικό έτος 2021 σε σύγκριση με το
οικονομικό έτος 2019.
Η περιοχή Asia-Pacific σημείωσε διαδοχική βελτίωση στο RevPAR (+9 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ
τρίτου και τέταρτου τριμήνου) έπειτα από ένα τρίτο τρίμηνο που επλήγη από αυστηρότερους Covid
περιορισμούς. Το RevPAR μειώθηκε κατά 49% το οικονομικό έτος 2021 σε σύγκριση με το οικονομικό
έτος 2019.
• Στον Ειρηνικό το RevPAR επωφελήθηκε από τη χαλάρωση των υγειονομικών περιορισμών
από τον Οκτώβριο στο Σίδνεϊ και το σταδιακό άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων στην
Αυστραλία. Το RevPAR μειώθηκε (42%) για το οικονομικό έτος 2021 σε σύγκριση με το
οικονομικό έτος 2019. Η ανάκαμψη των εργασιών επιβεβαιώθηκε τον Ιανουάριο του 2022
και αναμένεται να συνεχιστεί με το άνοιγμα των διεθνών συνόρων της Αυστραλίας από τις 21
Φεβρουαρίου.
• Στην Κίνα, η ανάκαμψη στο RevPAR ήταν πιο άνιση, επηρεασμένη από την αναζωπύρωση
των κρουσμάτων Covid-19 και την εισαγωγή μιας αυστηρής “zero Covid” πολιτικής. To Rev-
PAR μειώθηκε κατά 32% το οικονομικό έτος 2021 σε σχέση με το οικονομικό έτος 2019.
• Στη Νοτιοανατολική Ασία, εμφανίστηκαν σημάδια βελτίωσης χάρη στην ενίσχυση των
εκστρατειών εμβολιασμού και τη χαλάρωση των υγειονομικών περιορισμών, ιδίως στην
Ταϊλάνδη και τη Σιγκαπούρη. Η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Σιγκαπούρη παραμένει
στενά συνδεδεμένη με την καραντίνα των ταξιδιωτών. Στην περιοχή, το RevPAR μειώθηκε
κατά 66% το οικονομικό έτος 2021 σε σχέση με το οικονομικό έτος 2019.
Στην περιοχή της Ινδίας, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Τουρκίας (ΙΜΕΑΤ) η
ανάκαμψη στην επιχειρηματική δραστηριότητα μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου τριμήνου ήταν
εντυπωσιακή (+28 ποσοστιαίες μονάδες με το RevPAR να υπερβαίνει τα επίπεδα του οικονομικού
έτους 2019 το τελευταίο τρίμηνο). Ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Σαουδική Αραβία
παρέμειναν στάσιμη λόγω των αυστηρών περιορισμών που επιβαρύνουν τα προσκυνήματα, τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επωφελούνται από τη ζήτηση που συνδέεται με την Εxpo 2021 η οποία
ξεκίνησε από την 1 Οκτωβρίου 2021. Το RevPAR μειώθηκε κατά 28% το οικονομικό έτος 2021 σε
σύγκριση με το οικονομικό έτος 2019 στη συγκεκριμένη περιοχή.
Στην Αμερική, η βελτίωση στο RevPAR ήταν επίσης αξιοσημείωτη (+18 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ
του τρίτου και του τέταρτου τριμήνου) που μεταφράστηκε σε μείωση του RevPAR για το οικονομικό
έτος 2021 (46%) σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2019.
Η Βόρεια / Κεντρική Αμερική και η Καραϊβική ανέφεραν μείωση του RevPAR (48%) για το
οικονομικό έτος 2021 σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2019. Η χαλάρωση των ταξιδιωτικών
περιορισμών μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ καθώς και η περίοδος των διακοπών των Χριστουγέννων
επιτάχυνε τη βελτίωση στο τέλος του έτους.
Στη Νότια Αμερική, το RevPAR μειώθηκε (42%) για το οικονομικό έτος 2021 σε σύγκριση με το
οικονομικό έτος 2019. Οι βελτιώσεις συνεχίζονται καθώς αυξάνονται οι εκστρατείες εμβολιασμού.
Τους τελευταίους μήνες του έτους, οι μέσες τιμές δωματίου πλησίασαν ή και ξεπέρασαν τα επίπεδα
του 2019 σε like-for-like επίπεδο.
Tα έσοδα από το segment Services to Owners, το οποίο περιλαμβάνει τα τμήματα Sales, Marketing,
Distribution και Loyalty, καθώς και shared services και την αποζημίωση των δαπανών του προσωπικού
του ξενοδοχείου, ανήλθαν σε €1,064 εκατ. για το οικονομικό έτος 2021, μειωμένα κατά 43% σε
σύγκριση με το οικονομικό έτος 2019. Η λήξη των loyalty points στο τέλος του έτους, μείωσε τον
αντίκτυπο της μείωσης των εσόδων γι΄αυτόν τον τομέα δραστηριότητας σε σύγκριση με τη
δραστηριότητα Management & Franchise (M&F).