Σύμφωνα με πρόσφατη καταγραφή, τα ξενοδοχεία , που αυτή τη στιγμή υφίστανται σε όλον τον κόσμο είναι 184.299 και προσφέρουν 16.966.280 δωμάτια διεθνώς. Αυτός ο αριθμός δωματίων αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης 17.7% μέσα στα τελευταία 10 χρόνια.

Ο ξενοδοχειακός τομέας και οι τιμές απόδοσής του, συνεχίζουν να προσελκύουν τους επενδυτές. Αν και κάθε ξενοδοχείο έχει τους δικούς του αριθμούς και ρυθμούς επιτυχίας, η βιομηχανία ως ολότητα συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχυρά και έντονα επίπεδα, και αναμένεται να συνεχίσει να παρουσιάζεται αυτή η αύξηση.

Από την πρώτη καταμέτρηση του 2008, η βάση πληροφοριών για τα ξενοδοχεία έχει μεγαλώσει κατά σχεδόν 3 εκατομμύρια δωμάτια, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του 49%. Σύμφωνα με αυτήν την παγκόσμια βάση δεδομένων, η παγκόσμια ξενοδοχειακή βιομηχανία σημείωσε μια μέση πληρότητα της τάξης του 67.5% για τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018, δηλαδή συγκριτικά με το προηγούμενο δωδεκάμηνο αυξήθηκε κατά 1.6%. Όσον αφορά την καθημερινή μέση τιμή αυξήθηκε κατά 2.6% στο ίδιο διάστημα.

Παρακάτω στον πίνακα φαίνονται αναλυτικά οι αριθμοί που αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των ξενοδοχείων από το 2008 έως τον Φεβρουάριο του 2018, και τα αντίστοιχα δωμάτια που αυτά προσφέρουν στο ταξιδιωτικό πελατειακό κοινό.